kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Zilberman Selected’da yeni sergi: ‘If we keep crying, we will go blind’

26 Mayıs 2022

Zilberman İstanbul, 17 Mayıs – 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Piyalepaşa’daki yeni mekânı Zilberman Selected’de Isaac Chong Wai’nin ‘If we keep crying, we will go blind (Ağlamaya devam edersek, kör olacağız)’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi kapsamında; büyük bir yerleştirme, iki kanallı bir video, bir dizi ipek baskı, ışıklı bir kutu ve bir performans olmak üzere sanatçının yeni çalışmaları yer alıyor. Sergi açılışının gerçekleşeceği 17 Mayıs günü saat 18:00’da Kontrol Edilebilir/Edilemez Gözyaşları (2022) performansı yapılacak.


Isaac Chong Wai’nin pratiğine yerleştirdiği kavramsal, politik ve performatif nitelikler, toplumsal değişimlerin ve küresel olguların aciliyetini işleyen disiplinlerarası bir yaklaşımla iç içe geçer. Chong’un beden, güçsüzlük, şiddet, kolektivizm, lidersizlik, yas ve benzeri temalar üzerinden yaptığı müdahaleli temsiller izleyiciyi  yeni bir incelemeye davet ederken eserlerindeki incelikli, şiirsel ve fakat eleştirel yapı anlam sistemlerine sızar.

Chong, içinde bulunduğumuz çağdaş gerçekliğin yarattığı ulusaşırı kedere cevaben, kolektif yas tutmanın aciliyetine işaret ederek üzüntünün performatif boyutunu irdeler. Sanatçı, İstanbul’da gerçekleşen bir önceki kişisel sergisi Lidersiz’de (2021) merkeziyetçiliğin geçerliğini yitirdiği bir dünya inşa etmeye yönlendiren, lidersiz bir gelecek tasavvuru kurmuştu. Bu sergisinde ise sanatçı, liderlerin ölümü ve yas tutanların bir araç haline getirildiği kişisel duyguları araştırır ve bunları duyguların kontrolü, resmi cenaze törenleri ve kamusal yas gibi başlıklar etrafında kurgular. Bizi ağlamaya zorlayan unsurları göz ardı etmememiz için verilen bir tavsiye olarak If we keep crying, we will go blind sergisi, yasın bireysel ifadesinin politikleşmesi hâlinde, insanın kendini körleştirme ihtimalinin tehlikesine işaret eder.