kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Zilberman’dan yeni sanatçı temsiliyeti: Yane Calovski

15 Eylül 2022

Zilberman, temsil ettiği sanatçılar arasına Üsküp ve Berlin’de yaşayan ve çalışan Yane Calovski‘nin katıldığını duyurdu.

Yane Calovski’nin sanatsal pratiği araştırmaya dayalı ve disiplinler arası bir niteliktedir. Yeni bir eleştirel tahayyül üreten çağrışımlar haline gelen mevcut, sonuçsuz modernist anlatıları yeniden etkinleştirmek ve birbirine bağlamakla ilgileniyor. Sanatçının bir konuyu algılayışı neredeyse her zaman ilişkiseldir ve bağlamla ilgilidir. Görsel olarak, bilginin farklı şekillerde yorumlanması ve özümsenmesiyle oluşturulan arşivlerin tartışmalı izlerini inceleyerek söylemini ortaya koyar. Uzun bir süredir araştırmalarına ve saha çalışmalarına devam eden sanatçının pratiğini kolektif hafızanın doğrusal olmaması yön verir. Farklı arşivlerden buluntu materyalleri bir araya getirerek, tarihin nasıl uygulandığını, üretildiğini, sunulduğunu ve tüketildiğini sorgular. Yazı, çizim, video ve yerleştirme yoluyla bilgiyi, eylemleri ve önceki araştırmaların kalıntılarını işler; örtüşüp yeniden ortaya çıkması için hem anlaşılması zor hem de somut konuları cisimleştirir. Bu metodoloji, alanın sahip olduğu mekânsal ve bağlamsal özgünlüğü, materyalin görsel değeri ve de formun kavramsal esnekliği ile şekillenen mimari yapılara yönelik yerleştirme konseptini tanımlayan çalışmaların oluşumuna yol açar.

Calovski, MAXXI (2021), Guangdong Museum of Art, (2017), Pera Müzesi, (2016), Malmö Konstmuseum, (2015), Künstlerhaus Bethanien, (2015), Kunsthalle Bregenz, (2013), Kunsthallen Brands (2006), Arcadia University Art Gallery (2004), CAC Vilnius (2003) ve Drawing Center (1998)’da düzenlenen pek çok grup sergisine katılmıştır. Ayrıca 39th EVA International Biennial (2020), Helsinki Photography Biennial (2014), Qalandiya International VII: FRACTURES (2014), 2nd Biennial D-0 ARK Underground, Konjic (2012), Manifesta 7, Bolzano (2008), and Manifesta 3 (2000) gibi bienallere davet edilmiştir. Mekâna özgü yerleştirmeleri, Archives and Reality, Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden (2019), All Mounds Can Be Seen From My Window, Bunkier Sztuki, Krakow (2016), and Haushalten, the Stiftung Bauhaus, Dessau (2015) gibi sergilere dahil edildi. Calovski’nin eserleri, Üsküp’teki Çağdaş Sanat Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Eindhoven’daki Van Abbemuseum, Deutsche Bank Koleksiyonu, Zorlu Sanat Koleksiyonu, Bunkier Sztuki, Üsküp’teki Makedonya Ulusal Müzesi, Art Telekom Koleksiyonu da dahil olmak üzere kamusal ve özel koleksiyonlarında yer almıştır.