kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Zor Geçmişlerle Yüzleşme Pratikleri paneli Hrant Dink Vakfı’nda

19 Aralık 2018

Hrant Dink Vakfı, 20 Aralık Perşembe günü saat 18:30’da Havak Salonu‘nda zor geçmişlerle yüzleşme pratiklerine ışık tutan, dünyanın dört bir yanından ilham verici iyi örnekleri ele alan panel serisinin 5.’sini düzenliyor.

Hrant Dink Vakfı ve DVV International tarafından düzenlenen ‘‘Zor Geçmişlerle Yüzleşme Pratikleri: Almanya, Polonya ve Arnavutluk’tan Deneyimler’’ panelinde uzmanların deneyimleri ışığında tartışılacak.

Zor geçmişlerle yüzleşen müzeler ve hafıza mekânları diyaloğa ve karşılıklı anlayışa nasıl katkı sunar? Müze ve hafıza mekânlarında uygulanan ziyaretçi ve eğitim programları ayrımcılıkla, önyargılarla ve kutuplaşma ile mücadele etmede nasıl bir rol oynar? Eğitim programlarını uygularken karşılaşılan güçlükler nedir? Zor geçmişlerin hatırlatılması ve hafıza mekânları yaratmak neden önemlidir?

Panele, Berlin Yahudi Müzesi’nin eğitim ve ziyaretçi programlarının direktörü Sarah Hiron; Galiçya Yahudi Müzesi eğitim departmanı uzmanlarından Larysa Michalska; Tiran’da İkinci Dünya Savaşı sırasında gestaponun, komünizm döneminde ise siyasi rejimin gizli gözetleme merkezi olarak kullandığı ve 2018 Mayıs’ında müzeye dönüştürülen ‘Yapraklar Evi, Gizli Gözetim Müzesi’nin direktörü Etleva Demollari ve Arnavutluk’ta komünist rejim döneminde siyasi tutukluların çok ağır koşullarda hapsedildiği Spaç Hapishanesi’ni hafıza mekânına dönüştürme projesinin yürütücülerinden Sınır Tanımayan Kültürel Miras kurumunun yöneticilerinden Mirian Bllaci konuşmacı olarak katılacaklar.

Panelde İngilizce-Türkçe simültane çeviri olacaktır.

Hüsne Rhea Çiğdem (Müze eğitimcisi ve yazar)
Moderatör

Larysa Michalska (Galiçya Yahudi Müzesi, Eğitmen)
“Geçmişi hatırlamak, bugünü geliştirmek, geleceği yaratmak. Galiçya Yahudi Müzesi’nde eğitimcilerin karşılaştıkları güçlükler”

Sarah Hiron (Berlin Yahudi Müzesi, Eğitim Departmanı Erişim Sorumlusu)
“Berlin Yahudi Müzesi’nde ziyaretçi deneyimi”

Etleva Demollari (Yapraklar Evi, Gizli Gözetim Müzesi Direktörü)
“Geçmişle yüzleşme ve Ulusal Yapraklar Evi Müzesi”

Mirian Bllaci ( Sınır Tanımayan Kültürel Miras Arnavutluk, Program Yöneticisi)
‘‘Diyalog ve eylemi meydana çıkarmak- Spaç Hapishanesi’nin hafızalaştırılması için diyalog temelli yaklaşım’’