kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Zorlu PSM, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladı

10 Mart 2021

Zorlu Performans Sanatları Merkezi; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ortaklığında oluşturulan, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imza attı.

Dünya Kadınlar Günü’nde bu ilkelere taraf olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Filiz Ova, “Kültür-sanat sektörünün öncü kurumlarından biri olarak, eşitsizliklerin azaltılmasında dönüştürücü ve yol gösterici bir rol oynayabileceğimize inanıyorum. İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ile kadınların hem ekonomik hem de toplumsal anlamda güçlenmesini önemsediğimizi ve yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğini benimsediğimizi bir kez daha ifade ettik. Kadın çalışanlarımızın mesleki eğitimlerini desteklemeyi ve kariyer yollarında eşit fırsatlar sunmayı kurum kültürümüzün bir parçası sayıyoruz. Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformunun, dünyada ve Türkiye’de yarattığı etki ve farkındalığın her geçen gün artmasını; taahhüdümüzün kadınların iş yaşamına ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına vesile olmasını diliyorum.” dedi.

‘Yönetimde, sahnede ve sahne arkasında kadınların eşit temsilinin önemine inanıyoruz’

Zorlu PSM’nin %34’ünü kadınların oluşturduğunu ve PSM Caz Festivali’nin Keychange gibi müzik endüstrisinde cinsiyet eşitliğini hedefleyen oluşumlar içinde yer aldığını vurgulayan Filiz Ova, “Çatısı altında yer aldığımız Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin önemli dallarından biri olan Eşit Bi’Hayat kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurum kültürü hâline gelmesini hedefliyor. Biz de Zorlu PSM olarak kurumsal politikalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek yeni proje ve modeller geliştireceğiz. Kadınlara hem yönetim kadrolarında hem de sahnede ve arkasında daha fazla alan tanınmasına imkan sağlayacağız.” diye konuştu.

WEPs’e imza atan şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ele alırken, içinde bulundukları sektör, kurum kültürleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut durumları ve etki alanları gibi pek çok farklı değişkeni hesaba katıp, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda girişimlerde bulunması, adımlar atması bekleniyor.

WEPs Nedir?

2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs), kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmeleri amacıyla güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel çapta en önemli girişimlerinden biridir. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 prensibe açıkça taahhüt vermelerini istiyor. Taahhütü imzalayan liderler, yönetim kurulu odasından iş yerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koyuyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri şu başlıkları içeriyor:

  1. Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,
  2. İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi – insan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
  4. Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi,
  5. Kadınları güçlendiren girişim geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
  6. Toplumsal girişimler ve savunma yoluyla eşitliğin geliştirilmesi,
  7. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.