kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Araştırma Projeleri Asistanı

3 Ağustos 2023
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Araştırma Projeleri Asistanı arıyor.

İş Tanımı: 

 • Enstitünün tüm faaliyetlerine operasyonel destek sağlamak,
 • Enstitü ekibiyle, enstitünün iş birliği yaptığı akademik kurum ve kişilerle, iletişim ve tasarım ekipleriyle yakın iş birliği içinde çalışarak verilerin derlenmesi, düzenlenmesi ve kontrol edilerek ilgili kişi ve birimlere aktarılmasını sağlamak,
 • Enstitü yayınlarının yayına ön hazırlık, dizgi, düzelti, baskı ve iletişim süreçlerinde görev almak,
 • Sergiler kapsamında literatür taraması yapmak, sergi içeriklerini derleyip düzenleyerek ilgili birimlerle paylaşmak, tasarım, prodüksiyon ve iletişim süreçlerinde görev almak,
 • Sözel etkinliklerin sekreteryasını yürütmek, etkinlik içeriklerini düzenleyerek ilgili birimlerle paylaşmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Tercihen Osmanlı veya Cumhuriyet İstanbulu odaklı çalışıyor olmak veya çalışmayı hedeflemek,
 • Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler fakültelerinden yüksek lisans mezunu olmak,
 • Akademik araştırma, yayıncılık ve etkinlik organizasyonu konularına ilgili ve tercihen bu alanlarda biraz deneyim sahibi olmak,
 • Türkçe ve İngilizce’ye çok iyi derecede hâkim olmak,
 • İyi derecede matbu Osmanlıca ve Rıka okuma becerisi,
 • Bibliyografya yönetim programlarına ve tercihen CMoS 17’ye aşinalık,
 • MS Office programlarında yeterlilik.