kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Arter

Teknik Yapım Koordinatörü

4 Ağustos 2023

Arter, Teknik Yapım ekibinin koordinatörlüğünü üstlenecek Teknik Yapım Koordinatörü arıyor. Teknik Yapım ekibi, teknik yapım sorumlusu mimar ile ses, ışık ve kurulum teknisyenlerinden oluşmaktadır.

İş Tanımı:

 • Arter sergileri çerçevesinde sanatçı ve küratörlere, Arter’de gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde de konuk etkinlik müştereklerine yüksek standartlarda teknik destek sağlanmasını sağlamak, sorumluluk alanındaki insan gücü ve mali kaynakların yönetiminden ve demirbaşlardan birinci derecede sorumlu olmak,
 • Sergi hazırlıkları, kurulum ve sökümlerinin yanı sıra etkinlik salonlarında ve ortak alanlarda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde sanatçı, küratör ve konuk prodüksiyon ekiplerine hizmet sunmak için Teknik Yapım ekibini denetlemek,
 • Teknik Yapım ekibi ile çalışarak, ekipman bakımının ve depolamasının en iyi şekilde yapılmasını organize etmek,
 • Teknik Yapım ekibinin eğitilmesini ve tam olarak bilgilendirilmesini, tüm sağlık ve güvenlik uygulamalarının en yüksek standartta olmasını sağlamak,
 • Ses, ışık ve görüntü sistemleri, enerji plânlaması, yüksekte çalışma ve asma işlerinde sahip olduğu teknik deneyimle bu alanlardaki operasyonların yönetimini üstlenmek,
 • Sergi, etkinlik ve mekân kiralamalarının plânlama, gerçekleşme ve üretim süreçlerinde, üçüncü parti çalışanları ve gerektiğinde dışarıdan alınan hizmetleri yönetip denetlemek, ilgili ekip ve yöneticileri bilgilendirmek,
 • Teknik Yapım işlerine ilişkin takvim ve stratejileri tasarlamak, yönetmek, düzenli toplantılarla ilgili ekip ve yöneticileri bilgilendirmek,
 • Teknik Yapım bütçesinin hazırlanması ve yönetimi konusunda ilgili direktörlerle çalışmak,
 • Arter programı içinde yer alan sanatçı ve küratörlerin Arter sergi katlarının ve etkinlik mekânları Sevgi Gönül Oditoryumu ile Karbon’un mimari yapısı ve kullanım olanakları hakkında bilgilendirilmesini, kat plânlarının dijital veya basılı olarak, iki boyutlu veya üç boyutlu formatlarda iletilmesini organize etmek,
 • Sanatçı, küratör, sergi tasarımcısı ve teknik yapım mimarıyla birlikte sergi yerleşim plânlarının hazırlanarak ilgili ekiplerle paylaşılmasını organize etmek,
 • Mekân hazırlığı, oturma düzeninin kurulumu ve tahliyesi, sergi kurulum takviminin küratör, sanatçı, sergiler yöneticisi ve ilgili ekiplerle (Pazarlama, Etkinlik) birlikte hazırlanması ve takibinden sorumlu olmak,
 • Sergi katlarının ve etkinlik alanlarının yerleşim plânlarına uygun olarak mimari düzenlemelerinin gerçekleştirilmesini, gerekli yapısal düzenlemelerin sağlanmasını, duvar, boya, zemin, ses, ışık ve görüntü altyapısı, elektrik tesisatı vb. altyapısının iş kurulumları öncesinde hazır hâle getirilmesini organize etmek,
 • Sergi ve etkinlik aydınlatmasıyla ilgili gerekli organizasyonun yapılmasını, Teknik Yapım ve Bina Teknik ekipleri ile birlikte çalışarak altyapının sağlanmasını, küratör, sanatçı ve eğer varsa aydınlatma danışmanıyla birlikte uygulamanın tamamlanmasını sağlamak,
 • Sergi ve etkinlikler sonrasında daha önce üretilmiş dekor, vitrin, kaide, raf, mobilya vb. malzemenin depolanma veya tahliyesinin organize edilmesini sağlamak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • İngilizce (İyi seviye),
 • Microsoft Office (İyi seviye),
 • Adobe Premiere, Final Cut vb. (Temel seviye),
 • Ableton Live, Adobe Audition vb. (Temel seviye),
 • AutoCAD (Temel seviye) – tercihen,
 • SketchUp, Rhinoceros vb. (Temel seviye) – tercihen