kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilgi ve Belge Sorumlusu (SALT)

10 Aralık 2015

SALT Araştırma, bağımsız ve pratik çalışabilen, yüksek motivasyonlu bir Bilgi ve Belge Sorumlusu aramaktadır. Bu pozisyon, SALT Araştırma’nın iş süreçlerinde çalışmayı içerir. Bilgi ve Belge Sorumlusu, öncelikle, SALT Araştırma’da bulunan kaynak ve belgelerin kataloglanması ve dijital ortama aktarılmasından sorumludur.

Görevler

Temel sorumluluklar (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) aşağıdakileri içermektedir:

 • SALT Araştırma bünyesindeki yayın ve belgeleri Dublin Core metadata standardına göre kataloglamak
 • SALT Araştırma’nın Digitool adlı arşiv yazılımını etkin kullanabilmek
 • Belge ve kaynakların dijital ortama aktarılmasını sağlamak
 • SALT Araştırma ve Programlar ekibiyle koordinasyon içerisinde çalışmak
 • Stajyerleri koordine etmek
 • Belgelerin uygun şartlarda saklanması ve korunması için gerekli önlemleri almak
 • Restore edilecek belgeleri tespit etmek ve listelerini oluşturmak
 • SALT Araştırma koleksiyonlarının kayıtlarını tutmak ve muhasebe bilgilerinin kaydını işlemek
 • Koleksiyonun geliştirilmesi konusunda öneriler getirmek
 • SALT Araştırma web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak
 • SALT Araştırma için sosyal medya içeriği hazırlamak
 • Çevrimiçi sergi projeleri önermek ve onaylanan projeleri gerçekleştirmek
 • SALT Araştırma koleksiyonlarından oluşturulacak proje önerileri getirmek ve onaylananların gerçekleştirilmesine katkı sunmak
 • Kurumsal malzeme ve ekipmanların düzenli kullanımı ile saklama koşullarını takip ve kontrol etmek
 • Tüm çalışmalarda temiz ve düzenli bir ortam sağlanmasına özen göstermek
 • Koruma, belgeleme, dijitalleştirme konularında küresel gelişmeleri izlemek ve ekip arkadaşlarıyla paylaşmak

 

Vasıflar

Eğitim ve/veya İş Deneyimi

Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarih veya Sanat Tarihi alanında lisans eğitimi ve/veya bunlara eşdeğer (belgeli) bir iş deneyimi.

Genel Vasıflar

İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerileri. İyi derecede Türkçe ve İngilizce yazma ve konuşma becerileri, ileri düzeyde Osmanlı Türkçesi ve/veya son iki yüzyılda bölgede kullanılan yazılı dil(ler)i okuma becerileri ayrıca bir avantaj teşkil etmektedir.

Windows 8, MacOS, Google Drive uygulamaları ve Excel kullanımını da içeren iyi derecede bilgisayar bilgisi.

Ayrıntılara özen ve dikkat, iyi derecede organizasyonel beceriler, teslim tarihlerine sadık kalma, sistemleri uygulamaya koyma ve süreçleri takip etme kapasitesi.

Farklı kurumsal yapılanmalarla iş birliği içerisinde ve etkin şekilde çalışma becerisi.

Notlar

Bu, tam-zamanlı (Pazartesi-Cuma, 09.00-18.00) bir pozisyondur ve belirli zamanlarda mesai saatleri dışında çalışma esnekliğini gerektirmektedir.

Bilgi ve Belge Sorumlusu İstanbul’da, SALT Galata’daki ofislerde görev yapacaktır.