Etiket arşivi: salt ulus

SALT bu yıl Ankara’ya yayılıyor

SALTAnkara’da yer alan SALT Ulus’ta başlattığı araştırma ve programlarını başkentin farklı noktalarına yayacak. Kurumun katmanlı bir toplumsal tarihe sahip olan şehre dair araştırma projeleri ile bugünün aciliyetlerine görünürlük kazandıran sergi ve kamu programları şehrin mevcut kültür altyapısında sunulacak.

Türkiye’de güncel kültür etkinliklerinin dağılımındaki dengesizlikten hareketle İstanbul odaklı gündemi genişletmek için Ankara’da sürdürülen çalışmalara yönelik bu yeni girişim, çeşitli inisiyatif, akademi vsivil toplum kuruluşlarıyla nitelikli iş birliklerini de artıracak.

SALT bu yıl Ankara’ya yayılıyor yazısının devamı

SALT tarafından hazırlanan Hangi denizin çapası? 13 Mayıs’ta başlıyor

SALT tarafından, Ankara’nın çok katmanlı kent dokusunu inceleme amacıyla hazırlanan yürüyüş programı Hangi denizin çapası?, 13 Mayıs – 24 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenleniyor.

Başkentin kayda değer sivil mimari örnekleri arasında yer alan çeşitli konut ve kooperatif yapıları ile park, meydan, anıt, heykel ve seramik panolarının inceleneceği beş ayrı kent yürüyüşünden oluşan program, aynı zamanda, kent dokusunu biçimlendiren sivil mimari üretimlerinin tarihsel açılardan ele almayı ve bu üretimlerin Ankaralıların kentle kurduğu ilişkideki yerini tartışmaya açmayı amaçlıyor.

SALT tarafından hazırlanan Hangi denizin çapası? 13 Mayıs’ta başlıyor yazısının devamı

SALT Ulus’ta “Yuvarlanıp Gidiyoruz”

SALT Ulus, 9 – 23 Şubat tarihleri arasında SALT’ın Garanti Mortgage desteğiyle gerçekleştirdiği Perşembe Sineması’nın geçmiş programlarından derlenen “Yuvarlanıp Gidiyoruz” adlı üç filmlik bir seçki sunuyor.

Farklı coğrafyalar ve dönemlerde toplum hayatındaki dönüşümleri irdeleyen üç filmden oluşan seçki, şehirlerin yoğun gündeminde bireyleri kuşatan ekonomik ve siyasi şartların yanı sıra, zorlu koşulların barındırdığı sıra dışı ve ilham verici değişim potansiyellerine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

SALT Ulus’ta “Yuvarlanıp Gidiyoruz” yazısının devamı

SALT Ulus’ta Çevrimiçi Aynalar

SALT Ulus’taki Zeyno Pekünlü sergisine paralel olarak, 7 Ocak Cumartesi günü saat 14.30‘da Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğretim üyesi Özlem Savaş‘ı ağırlıyor. Savaş, “Çevrimiçi Aynalar” adlı, gündelik yaşamın politikliği bağlamında internet teknolojileri ve özel alan ilişkisine odaklandığı bir konuşma gerçekleştirecek.

Konuşmasında, sosyal medyada paylaşılan öznel, kişisel ve duygusal yaşam deneyimleri, gündelik bilgiler ve iyi yaşam tahayyülleri üzerinden bireylerin kamusal alana katılım süreçlerini değerlendirecek olan Savaş, sosyal medyada müşterek bir şekilde oluşturulan yaşam tarzları repertuvarı temelinde, benlik pratikleri ve kimlik temsilleri konularını tartışmaya açacak.

SALT Ulus’ta Zeyno Pekünlü sergisi

SALT Ulus, Zeyno Pekünlü’nün davetlisi olduğu 22. Gezici Festival döneminde, sanatçının Ankara’daki ilk sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının kâğıt üstüne işleri, enstalasyon ve videoları ile Babaların Babası (2012/16) adlı, mekâna özgü müdahalesinden oluşan sergi, 7 Ocak 2017 tarihine kadar görülebiliyor.

SALT Ulus’ta Zeyno Pekünlü sergisi yazısının devamı