kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SAHA Derneği

Kaynak Geliştirme ve Üyelik Koordinatörü

19 Ocak 2021

SAHA, güncel görsel sanatları destekleme misyonuna inanan, faaliyet alanlarına katkıda bulunmak gayretiyle çalışacak bir Kaynak Geliştirme ve Üyelik Koordinatörü arıyor.

Sorumluluklar:

 • SAHA’nın görsel sanatlar alanında filantropi anlayışıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak dernek üyeliği ve yönetişim yapısını, bireysel ve kurumsal desteklerini ve üyelerle ilişkilerini sağlamlaştırmak,
 • Üyeler ve destekçilerin SAHA ile iletişimini sağlamak ve SAHA’ya bağlılıklarını artırarak devam ettirmek,
 • SAHA Derneği için kaynak geliştirmek, üye ve destekçilerin aidat, bağış, hak ve yükümlülükleriyle ilgili her türlü mâli, bütçesel, hukuki ve idari işlerinin yürütülmesi.

İş Tanımı:

Üyelelerle İlişkiler:

 • SAHA’nın üye ilişkilerini, bireysel ve kurumsal desteğini sağlamlaştırmak, SAHA hakkında farkındalığı ve bağlılığı arttırarak devam ettirmek,
 • Üyelere ve kurumsal/bireysel destekçilere yönelik tüm kurumsal iletişim ve süreçlerin yürütülmesi,
 • SAHA’nın yurt dışı ve yurt içi programlarını Etkinlik Koordinatörü ile birlikte organize etmek; ilgili tüm kurum ve kişilerle irtibatta süreci takip etmek. Ayda 3 kez şehiriçi, yılda 3 kez şehirdışı/yurtdışı programlarda Etkinlik Koordinatörü ile birlikte bütçenin planlanması, takibi ve raporlanması; takvim, program ve operasyon planının oluşturulması; operasyon (teknik altyapı, ulaşım, konaklama, transfer, gönderim, ikram vb.) süreçlerinin yürütülmesi.
 • SAHA telefonu ve 3 ayrı WhatsApp grubunun yönetimi. Belirli aralıklarla üyeleri aramak, görüşme yapmak ve sorularını yanıtlayarak düzenli iletişim içinde olmak. İş günleri dışında da üye telefonlarına bakabilecek uygunlukta olmak, program organizasyonlarını sürdürmek ve etkinlikler için dönemsel olarak gerekirse haftasonu ve akşamları da çalışmaya hazır olmak,
 • Uluslararası müze, bienal ve fuarlarla üyeler adına ilişki yürütmek, talebe göre özel tur, akreditasyon veya VIP giriş organize etmek. Üyelere dünyadaki ve Türkiye’deki etkinliklere dair düzenli e-bülten hazırlayıp iletmek.

Mali ve İdari İşler:

 • SAHA Derneği’nin üyelik ve destekçileriyle ilgili her türlü mali, bütçesel, hukuki ve idari işlerinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Dernekler Hukuku’na ve Vergi Hukuku’na uygun olarak yürütülmesi,
 • Direktör ile birlikte gelir bütçesi ve mali raporlamaları hazırlayarak derneğin bağış ve gelir süreçlerini planlayıp yürütmek,
 • Mali Müşavir ve Hukuk Danışmanı ile tüm dernek kayıtlarının ve işlemlerinin eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 • Yıl boyunca her ay farklı üyelerden aidat, kurumsal/bireysel destekçilerden bağış toplamak ve bunları düzenli raporlamak,
 • SAHA’nın projeleri için kaynak geliştirmek, yeni aynî ya da nakit destekçi bulmak,
 • Üye ve destekçilerin görünürlüklerini ve haklarını hazırlayıp takip etmek,
 • Destekçi kişi ve kurumların mali ve idari prosedürlerini takibi ve gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Destekçiler ve üyelerle ilgili resmi yazışmaların ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Direktör ile iki ayda bir Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul sunum, rapor ve toplantılarını hazırlamak,
 • Yönetim Kurulu ve dernek üyelerine dair evrak, rapor ve kayıtların tutulması,
 • Üye Kayıt Defteri’nin düzenli tutulması ve güncellenmesi, dijital üye listesinin düzenli güncellenmesi, başvuru formlarının dosyalanması.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Bir kültür sanat kurumunda benzer pozisyonda en az 5 yıllık iş deneyimi,
 • İletişim, iktisadi ve sosyal bilimler veya sanat yönetiminde lisans/lisansüstü eğitimi,
 • Halkla İlişkiler, pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim konusunda deneyimli,
 • Proje yönetimi, bütçelendirme, sunum ve raporlamada deneyimli,
 • Sanat etkinliği, seyahat planlama ve etkinlik operasyonunda deneyimli,
 • İnsan ilişkilerinde, iletişimde, kriz ve stres yönetiminde başarılı
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde resmi yazışma, sözlü iletişim ve sunum hâkimiyeti,
 • Kurumsal iş geliştirme ve kaynak geliştirme alanında deneyimli ve inisiyatif alabilen,
 • Ms Office uygulamaları, Mailchimp, internet sitesi, veritabanı ve arşiv programları bilen.