kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ATÖLYE

Program ve Projeler Yöneticisi

8 Ekim 2021

ATÖLYE, Yaratıcı Platform’da kritik bir rol üstlenecek, oldukça organize, tutkulu ve deneyimli bir Program ve Projeler Yöneticisi arıyor.

İş Tanımı:

Program ve Projeler
● Yaratıcı Platform bünyesindeki yaratıcı ekonomi odaklı program ve projelerin iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi süreçlerine liderlik etmek.
● Projelerin planlama, iş akışı, kaynak geliştirme, bütçe süreçlerini ve idari, hukuki ve finansal öngörü aktivitelerini uçtan uca yürütmek.
● Üretkenliği sağlayarak projeleri geliştirme aşamasından teslimata kadar yürütmek, müşteri/partner beklentilerini yönetmek.
● Proje ekibi, müşteri/partner ve üçüncü parti paydaşlar arasında bir iletişim katmanı olarak hareket etmek.
● Tüm program ve projeler için planlama yapmak, son teslim tarihlerini, ekip koordinasyonunu ve bütçeyi yönetmek, projelerin zamanında ve bütçe dâhilinde tamamlanmasını sağlamak.
● Hâlihazırda var olan farklı tipteki (kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi) müşteri ve partnerler ile süregelen diyaloğu devam ettirmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek.
● Yaratıcı serbest çalışanlar, topluluklar ve girişimleri içeren bir ağı yönetmek, bu ağı yeni paydaş ve ortaklıklar ile büyütmek.

Yetenek ve Kültür
● Farklı disiplinlerden gelen ekip üyelerinden oluşan Program ve Projeler ekibine liderlik etmek, ekibin hedef, öğrenme ve iyi olma hâlini takip etmek, geri bildirim süreçlerini yönetmek.
● Proje yöneticilerinin yetkinliklerine ve öğrenme/gelişme alanlarına göre iş dağılımlarını ve zaman plânlamalarını koordine etmek.

Finans ve Operasyon
● Program ve Projeler biriminin yıllık ve çeyreklik bütçelerini hazırlamak, bütçe raporlarını takip etmek, yıl içinde gerekli öngörüleri ve düzenlemeleri yapmak.
● Projelerin bütçelerini ve finansal raporlarını kontrol etmek, değişiklik ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili kişilere aktarmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler

● Alan uzmanlığı – Yaratıcı ekonomi: Yaratıcı ekonomi veya yaratıcı endüstriler alanında farklı disiplinlerde 10 yıldan fazla deneyim sahibi,
● İş geliştirme, program ve proje yönetimi, etkinlik planlama, öğrenme tasarımı,alanlarından birinde ya da birkaçında toplam 7 yıldan fazla deneyim kazanmış,
● Çok iyi seviyede Türkçe ve İngilizce iletişim becerisi sahibi,
● Takip ve koordinasyon becerileri kuvvetli,
● Bütçe ve zaman sınırları konusunda dikkatli,
● Kapasite geliştirme, eğitim ve öğrenme konularında deneyimli,
● Aynı anda birden fazla projeyi yönetme konusunda deneyimli,
● Sunum, çalıştay, röportaj ve görüşme gibi farklı ortamlarda etkileşime geçme konusunda rahat,
● Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar veya taraflar ile çalışma konusunda deneyimli,
● İşlevler arası ve çok uluslu ekip yönetimi alanında deneyimi,
● Kapsamlı bir bakış açısına ve eleştirel düşünme becerilerine sahip,

Tercih Edilen Beceri ve Yetkinlikler
● Yaratıcı ekonomi ekosistem aktörlerini barındıran geniş bir ağa ve düzenli bir ilişkiye sahip olmak.
● PMP veya diğer ilgili proje yönetimi sertifikalarından birine sahip olmak

Ne sunuyor?
● İlham veren, dinamik ve çok disiplinli bir mekan, komünite ve çalışma ortamı
● Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumları ile stratejik projelerde iş birliği yapma fırsatı
● Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı
● Özel sağlık sigortası, yemek kartı, yıl ortası ve yıl sonu bonusu