kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Açık Atölye Sanatçı Programı’nın yeni dönem sanatçıları belli oldu

18 Şubat 2021

Daire Sanat’ın ev sahipliği yaptığı Açık Atölye Sanatçı Programı’nın yeni dönem sanatçıları belli oldu. 16 Şubat – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Daire Sanat’a konuk olacak sanatçılar Özge Enginöz ve Özgül Kahraman olarak belirlendi.

Fırat Arapoğlu, Örge Tulga, Sevil Binat, Evrim Kavçar ve Elif Öner’in oluşturduğu Seçici Kurul tarafından belirlenen sanaçtılar, bu tarihler arasında atölyelerini Daire Sanat’ın Cihangir’deki mekânında kuracak ve başvurularındaki projeleri üzerinde çalışacaklar. Sanatçı atölyeleri her Salı ve Perşembe günü saat 11.00- 18.30 arası ziyarete açık olacak.


Özge Enginöz, konuk sanatçı programı kapsamında bu üç ay boyunca Alfabe adlı projesi üzerinde çalışacak. Sanatçı, Virginia Woolf ‘un Deniz Feneri kitabı ve günlüklerinden alıntıladığı cümlelerle kolajlarını bir araya getirerek bir video kitap tasarlayacak. Sesli metin ve kolajlarla bir bütün oluşturacak kitabı program sonrası basılma aşamasına getirmek ise projenin ikinci basamağını oluşturacak.

Özgül Kahraman, son altı aydır görme yetersizliğinin insan yaşamına yansımaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda görme engelli bir öğretmenin desteğiyle Braille alfabe sistematiğini öğrenen sanatçı, çalışma pratiğine yansıyan bu yazı sistematiği Üç ihtimal Üzerine adlı projesinde kullanıyor. Görme yetersizliği olan bireylerin yaşam dinamiklerinden ilham alan Üç İhtimal Üzerine, projesi iletişimin imkân ve imkânsızlıklarını, insanın soyut olarak inşa ettiği yaşam dinamikleriyle sorgular. Tikelden tümele doğru yol alan bu çalışma serisi, görmeme ya da az görmeden kaynaklı eşitsiz durumları, insan yaşamındaki anlamlandırma ölçütlerini anlamsızlaştırarak sorgular.

Özge Enginöz, 1981 Balıkesir doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezunu olup bu güne kadar altı kişisel sergi düzenlemiş ve yurtiçi ve yurtdışında bir çok karma sergiye katılmıştır.

Diyarbakır’da dünyaya gelen Özgül Kahraman, İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü (2010) ve Seramik Bölümü (2011) olmak üzere çift anadaldan mezundur. 2012’de başladığı Gazi Üniversitesi, Bileşik Sanatlar alanında, Yüksek Lisans programından 2015’de mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Heykel Bölümü, Sanatta Yeterlik Programı’nı kazandı ve 2019’da tamamladı. Çalışmalarını disiplinlerarası sürdürmektedir.