kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SANATORIUM’da yeni sergi: ‘Amaçlanmamış Anıtlar’

25 Kasım 2022

SANATORIUM, 25 Kasım 2022 – 21 Ocak 2023 tarihleri arasında Erol Eskici’ninAmaçlanmamış Anıtlar’ başlıklı galerideki üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi Avusturyalı sanat tarihçisi Aloïs Riegl’ın ‘‘Modern Anıt Kültü – Doğası ve Kökeni’’ adlı makalesinde tanımladığı ve kurduğu kavramsal çatının önemli ayaklarından biri olan ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’dan hareketle, Eskici’nin son dönem üretimlerini bir araya getiriyor.  

Aloïs Riegl’ın ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’ kavramı belli olaylara veya kişilere ithafen, bu olayları ya da kişileri anımsatmak amacıyla bilinçli bir şekilde tasarlanmamalarına karşın zamanın izlerini taşımaları veya tarihte bir ana işaret ettiklerinin düşünülmesi nedeniyle sonradan anıt değeri kazanmış eserlerdir. Riegel’in kavramsallaştırmasına göre bu tür anıtlar anımsatma değerine sahip olmamalarına karşın eskilik değeri ve tarihi değeri zamanla kazanırlar.  

Eskici, önceki sergisi Stratigraf’ta (2018) odaklandığı jeolojik kavram ve olguları Riegel’in tezleriyle birleştiriyor. Tabiat anıtı [Naturdenkmal] Almanca “doğa, tabiat” anlamına gelen Natur ve “anıt, abide” anlamına gelen Denkmal kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelimedir. Doğal anıtların varoluşlarında insanın hiçbir katkısının bulunmadığını, tüm güzellikleri ve gariplikleriyle tabii ve jeolojik olaylardan meydana geldiklerini, çevredeki tüm bitki, hayvan ve inorganik maddelerden oluşan, korunmayı hak eden varlıklar veya anıtlar olduğunu kabul eden düşüncelerden oluşan bir kavramdır.

Sanatçı, jeolojik, organik veya inorganik doğa anıtları ile “Amaçlanmamış Anıtlar” arasında paralel bir ara noktada yer açmak için anizotropik bir malzeme olan ahşabı serginin ağırlık merkezinde konumlandırıyor.