kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Burçak Bingöl ‘Minor Vibrations on Earth’ sergisi ile SAHA desteğiyle Tate St Ives’te

17 Kasım 2022

SAHA, Tate St Ives ile 2020 yılından beri yürüttüğü iş birliği kapsamında Türkiye’den iki sanatçının misafir sanatçı programına katılımını destekliyor. SAHA’nın kapsamlı işbirliği vesilesiyle Tate St. Ives’in direktörü Anne Barlow’un Türkiye’de gerçekleştirdiği stüdyo ziyaretleri ile araştırma, eser üretimi ve işlerinin Tate St Ives Gallery 10’da sergilenmesi için Burçak Bingöl ve Hera Büyüktaşcıyan davet edilmişti.

Bingöl’ün ön araştırma sürecini Ocak 2022’de St Ives’te yaptıktan sonra 1 Mart – 1 Nisan 2022 tarihlerinde Porthmeor Stüdyoları’nda katıldığı program sonucunda hazırladığı “Minor Vibrations on Earth” başlıklı kişisel sergisi, 15 Ekim 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenleniyor.

Bingöl’ün işleri, üretim sürecinde oluşan hata ve rastlantıları benimsiyor. Bu rastlantısallıktan yola çıkarak yeniden inşa etme eylemi, kültürel geleneklerin ve mirasın süregelen ayrışması ve birleşimi için bir metafor haline geliyor. Bu dönüşüm hissini anımsatan sanatçının Tate St Ives’teki yerleştirmesi, fırınlama aşamasında kırılan, eriyen veya eksik görünen kil nesnelerle dolu bir fırını andırıyor. Sanatçı bu anı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1946’da yazdığı “Beş Şehir” adlı şiirsel metnini Türkiye’deki kentsel dönüşümle ilgili sözleriyle, ‘yarı yolda kesintiye uğradı’ olarak tanımlıyor. Bingöl, Tanpınar’ın şiirini yeniden ele alarak galerinin duvarlarına yaptığı müdahaleyle Ankara ve İstanbul şehirleri ile İngiltere’nin Cornwall bölgesi arasında bağlantı vurguluyor.

“Minor Vibrations on Earth”, hem Türkiye’nin zengin seramik tarihinden hem de St Ives’in sanatsal mirasından yararlanıyor. Türkiye uzun zamandır farklı geleneklerin imgelem, fikir, eşya alışverişi ve toplumlar yoluyla buluştuğu bir coğrafya. Bingöl biriktirdiği bu hikâyeleri St Ives’e özgü figürlere özel referanslarla bütünleştirerek koruyor ve bozuyor: Çömlek ustası Bernard Leach’in adı, İngiltere’nin Cornwall bölgesine özgü bir çeşit kilinin kullanımında yankılanırken heykeltıraş Barbara Hepworth, iplerle bağlanmış bir heykel aracılığıyla anımsanıyor. Türkiye’deki kültürel yapıların yıkımını gösteren resimlerin yanına yerleştirilen transfer baskılar, Hepworth’un bahçesindeki narin çiçekleri referans alıyor. Burçak Bingöl, geleneksel ve çağdaş biçimleri ve imgeleri bir araya getirirken, modernleşmenin bir yerin kimliğini nasıl yönlendirdiğini ve aidiyet ya da yerinden edilme deneyimlerini nasıl yarattığını düşünmeye davet ediyor. Sergi, Hepworth’un 50’den fazla ikonik heykelinin yer aldığı, Tate St Ives’de bir dönüm noktası olan “Barbara Hepworth Retrospektifi: Sanat ve Hayat” ile ilişki kuruyor. 26 Kasım 2022’den 1 Mayıs 2023’e kadar ziyaretçilere açık olan retrospektif, 20. yüzyılın en etkili İngiliz sanatçılarından birini ve St Ives’in çalışmaları üzerindeki önemini kutluyor.