kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

KUN Art Space’te yeni sergi: ‘Normalliğin Deliliği’

12 Kasım 2022

KUN Art Space,12 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Derya Yücel küratörlüğünde düzenlenen Normalliğin Deliliği’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Çınar Eslek, Enes Debran, Gökhan Deniz, Gönül Nuhoğlu, Gül Ilgaz, Hacer Kıroğlu, İsmet Doğan, Kazım Şimşek, Kerim Kılıçarslan, Nejat Satı, Neriman Polat ve Yasin Uysallar‘ın resim, heykel, fotoğraf ve video üretimleri yer alıyor.

Sergi, günümüzde insani değerlerin kaybolmasına katlanamayanların “deli”, insani köklerinden kopmuş olanların “normal” kabul edilerek onaylandıkları bir dünyada sanatın bir özgürleşme alanı olduğuna işaret ediyor. 

Başlığını Arno Gruen’in insandaki yıkıcılık üzerine geliştirdiği kuramından alan sergi; kaygı, sıkıntı, korku, hayal ve imgelem kavramlarının ele alındığı çalışmaları bir araya getiriyor. Günümüzde “normali” belirleyen sistemler ne ifade ediyor? Küresel bir dünyada, çökmek üzere olan bir ekonomik, politik ve toplumsal sistemde “gerçeklik” bize ne ifade ediyor? Günümüzde “gerçek” denen kavram artık fazlasıyla belirsiz görünüyor.