kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Akbank Sanat’tan yeni bir video serisi: Akbank Sanat Konuşmaları ’20-’21

2 Ocak 2019

Akbank Sanatçağdaş sanatı desteklemek ve Türkiye’de sanat alanındaki gelişmeleri daha geniş kitlelerle paylaşırken bu alanda bir bellek ve kaynak oluşturmak amacıyla “AKBANK SANAT KONUŞMALARI ’20-’21″ başlıklı projeyi kurumun YouTube kanalında hayata geçirdi.

Doç. Dr. Serhan Ada’nın içerik editörlüğünü üstlendiği ve Azra İşmen’le birlikte yürüttükleri proje Türkiye’de üretilen ya da dünyada üretilerek Türkiye’de uzantıları olan 20. ve 21. yüzyıl görsel sanatına odaklanıyor. Akbank Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanan video serisi, Seyhun Topuz, Günnur Özsoy, Simge Burhanoğlu, Ayşegül Sönmez, Haldun Dostoğlu, Komet, Deniz Artun ve Elmas Deniz konuşmaları ile başlıyor.

Doç. Dr. Serhan Ada, “AKBANK SANAT KONUŞMALARI ’20-’21” projesini, “Çağdaş sanatın sadece bu sanatı yapan, bilen, konuşan dar ve kapalı bir topluluğa ait olmadığını göstermek ve olabildiğince geniş kitlelerin bu konuda bilgi sahibi olması, giderek donanımını geliştirip katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yola çıktı.” diye özetliyor.

“AKBANK SANAT KONUŞMALARI ’20-’21”, tüm sanat izleyicileri ve meraklılarının yanı sıra, kültür ve sanat üretimi ile tüketiminin yoğunlaştığı İstanbul’un dışında kalan ve hatta yurtdışında bulunan sanat öğrencileri ve sanatseverlerin de izleyeceği bir dizi oluşturulması hedefini taşıyor.

Türkçe ve İngilizce iki dilde hazırlanıp yürütülen proje, dünya ölçeğinde çağdaş sanatı izleyen herkes için bir kaynak olmayı amaçlıyor.

Videolar, Türkiye’de üretilen, gösterilen ya da alınıp satılan görsel/görüntü sanatlarının, öncelikle görme duyusuna hitap eden resim, heykel, yerleştirme gibi, maddeye biçim veren geleneksel/klasik sanatlar ile grafik sanatlar, animasyon, video gibi dijital sanat dalları ile fotoğraf ve performans sanatlarını içeren, en geniş kapsamıyla konu edilecekleri bir konuşmalar dizisinden oluşuyor.

Sanatın ülkesi, milliyeti, hatta tek bir kimliği olmadığından hareketle, dünya ölçeğindeki sanat çalışmaları ve tartışmalarına katkıda bulunmak üzere, “AKBANK SANAT KONUŞMALARI ’20-’21” kapsamında Türkiye’de gerçekleşen bir uluslararası sergi veya sanat etkinliği konu edilebileceği gibi, doğum yeri Türkiye dışında olup Türkiye’de yaşamış olan/yaşayan bir sanatçı/küratör/akademisyen/sanat tarihçisi/sanat eleştirmeni/galerici/müzayedeci veya koleksiyoner gibi bu alana ve sanat piyasasına önemli katkıda bulunmuş/bulunan kişiler konuk ediliyor.

Daha fazla bilgi almak isteyenler için kaynak listesi paylaşılıyor

Ayrıca her konuşmanın sonunda ilgili konuda bilgisini derinleştirmek isteyenler için bir kaynak listesi “Daha Fazlası” adıyla izleyicilere sunuluyor. “Daha Fazlası” içinde bulunan kaynaklar Akbank Sanat Beyoğlu kütüphanesinde okurların inceleme ve okumasına hazır tutuluyor.