kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

.artSümer’de yeni sergi: “Uzağı Görmek Zor”

10 Mart 2020

.artSümer, 7 Mart – 25 Nisan 2020 tarihleri arasında Serkan Demir’in Uzağı Görmek Zor başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yaşadığı coğrafyanın siyasi gerçekliklerinden hareketle, işlerinde kültürel bir izlenim haritası oluşturmaya çalışan sanatçı, bu sergide öznenin mekanla, çevresiyle ve tüm yaşamsal örüntülerle kurduğu zorunlu ilişkileri inceliyor.


“Uzağı görmek zor” tabiri ile fizyolojik bir kusurdan ziyade, toplumları esir almış bir “öngörememe” hali üzerine eğilen Demir, bugünden geleceğe bakmaya çabalayan insanın duygularını heykel ve yerleştirmeleri üzerinden deşifre ediyor. İzleyiciyi günlük yaşamımıza sirayet eden siyaset, onun sosyal ve politik sonuçları, toplumsal olaylar, göç gibi sonuçları, maruz kaldığımız belirsizlikler nedeniyle içine düştüğümüz kaygı hali ve öngörülmesi zor olan bir geleceğe dair düşünmeye davet ediyor. Duygu ve düşüncelerin imgeyi yeniden nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

Serkan Demir (1975, Kahramanmaraş) 1999 yılında Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisansını, 2009’da ise yine aynı bölümde sanatta yeterlik programını tamamladı. Sanatçının katıldığı sergilerden bazıları: Nesnelerin Gizli Yaşamı (küratör: Beral Madra), Evliyagil Dolapdere (2019); Örebro Bienali, İsveç (2017); Ceza Sahası, artSümer (2017); Nesnelerin Belleği mi? (küratör: Belma Ersu), CerModern (2016); Taş Yerinde Ağır (küratör: Şevket Arık), Arte Sanat (2016); Faaliyet Raporu, artSümer (2015); Mitolojiler, 3. Mardin Bienali (2015); Tezahür, CerModern (2014) sayılabilir. Sanatçı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak olarak çalışmalarına devam etmekte ve çalışmalarını Bolu’da sürdürmekledir.