kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BE Contemporary’de yeni sergi: “PROCESSING”

21 Ocak 2021

BE Contemporary, 22 Ocak – 2 Mart 2021 tarihleri arasında Oğuz Büyükberber’in PROCESSING” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. PROCESSING, müzik ve görsel çalışmalarını bir arada yürütmüş Oğuz Büyükberber’in soyut dışavurumcu dijital resim ve görsel-işitsel video çalışmalarını izleyiciye sunuyor.

Oğuz Büyükberber’in görsellikle olan dramatik ilişkisi, sanatçının dünyaya gözleri sadece yüzde on oranında görerek gelmesiyle başlıyor. Buna rağmen çocukluğundan itibaren durmaksızın resim yapan Oğuz Büyükberber, ileriki dönemde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oluyor. Bas klarnet müzisyenliğinde uluslararası bir kariyere sahip olan sanatçı, çalışmalarında görsel sanatlar ve müziği; görsel-işitsel sanat, dijital resim, video sanatı, grafik notasyon, el çizim animasyon pratikleri kapsamında bir araya getiriyor.

Sergide yer alan PROCESSING adlı seri, Oğuz Büyükberber’in 2020 senesinde geçirdiği riskli bir göz ameliyatı sonrası ürettiği ve bu travmatik deneyimi içsel olarak ‘iyileşme süreci’nde ürettiği dijital resimlerden oluşuyor. Müzik veya resmin aynı sanat özünden beslendiği ve teknik üzerinden farklı formlarda beden bulsa da aslında aynı kaynaktan kök aldığı fikrinden yola çıkan Büyükberber disiplinlerarası bir pratik benimsiyor. Soyut dışavurumcu üsluptaki dijital resimlerinde çok katmanlı, spontane, akışkan ve dinamik unsurlar öne çıkıyor. Bu yapısal nitelikleriyle dijital resimler müzikle çağrışımda bulunuyor.

Sergide resimlere eşlik eden video seçkisi ise, Büyükberber’in ses ve video sanatını birleştirdiği, modüler sentezleyici ve video manipülasyonu ile bu iyileşme sürecini işitsel ve görsel olarak işlediği parçaları bir araya getiriyor. PROCESSING sergisi, bireysel bir iyileşmeden yola çıkarak, pandeminin iz bıraktığı 2020 senesinin ardından ihtiyaç duyulan bir iyileşme sürecini deneyimlemeye de imkan sağlıyor.