kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bilsart’ta Kıpırdayan Resimler

3 Aralık 2018

Bilsart, 4 Aralık – 29 Aralık tarihleri arasında, küratörlüğünü Fatih Özgüven’in üstlendiği “Kıpırdayan Resimler” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sinemaya ‘Kıpırdayan Resimler’ demek adettendir. Sinemada görüntünün ‘kıpırdayan’ kısmı büyüleyicidir ama beni işin ‘resim’ kısmı da her zaman çok ilgilendirdi. Çerçevenin ya da kameranın hareketinin içerdiği formların ressamca düzenlenmesi; simetri- asimetri, denge-dengesizlik, ağırlık duygusu-hafiflik duygusu; ressam gibi davranmanın sinemasal ve sinema öncesi yolları, imkanları…

ÇAYIR PALAS

Sanat Konuşmaları: Furkan Akhan & Fatih Özgüven

İlki 4 aralık günü sanatçı konuşmasıyla başlayacak Çayır Palas işiyle Furkan Akhan, işlerinde eşyanın, daha özelde giysilerin, çamaşırların ya da ayakkabıların tekbaşlarına duruşları ya da yanyana, bir arada, üstüste dizilişleri yolu ile bir toplumsal aidiyet duygusu uyandırıyor. Muhtemel bir video işi için fikirlerinden birisi ailesi ile birlikte oturmakta olduğu Bayrampaşa, Cevatpaşa Mahallesinin otoyola bakan kısmındaki yamaçta arkadaşlarıyla içki içip konuştukları akşamlardan birini filme çekmekti. Çayır Palas adlı video işinde Pasolini’nin ilk filmlerinden Demirkubuz’a uzanan bir tad bulabilirsiniz.’ 04 Aralık – 11 Aralık  2018 tarihlerinde Bilsart’ta.