kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Çağrı Saray’ın “Unutmanın Eşiği” adlı sergisi Pilot Galeri’de

1 Mart 2017

Pilot, 2 Mart – 8 Nisan 2017 tarihleri arasında Çağrı Saray’ın “Unutmanın Eşiği” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Saray, süreklilik duygusunun kökünü mekânlarda aradığı serisinde, Türkiye’nin kolektif bellek mekanlarına odaklanıyor: Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Resim Heykel Müzesi, AKM, Haydarpaşa Garı ve Sansaryan Han.

“Unutmanın Eşiği” isimli serisinde Saray, birer bellek mekanı olarak anıtsallaştırdığı imgelere yeniden bakmayı öneriyor. Bu imgeler, bir güç mücadelesinin temsilleri olarak beliriyor. Tarihe kalacaklar ve yok olacaklar arasındaki mücadelenin odak alanlarını hayali bir haritada işaretliyor. Saray’ın haritası, kenti deneyimlemenin bir yolu olarak psiko-coğrafyadan ilham alıyor.

Saray’ın çizimlerinde, hatırayı anıtsallaştıran hafızanın korunmasına yönelik bir çağrı ve kaybına vurgu yapan kesintili çizgiler var. Hafızayı korumak, arşivleri kurmak, yıl dönümlerini hatırlamak çaba ve tekrar gerektiriyor. Hafıza, geçmişe ait olan anları/mekanları şimdi’ye tekrar yerleştiriyor. Hafıza mekanlarını, artık içine kolayca yerleşemediğimiz ancak derinden bağlı hissettiğimiz  ve arşivini yapacak kadar mesafeli durduğumuz bir yere sabitliyor.

1979 yılında İstanbul’da doğan Çağrı Saray, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde Doçent olarak görevine devam etmekte.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide çalışmaları yer alan Saray’ın kişisel sergileri arasında; Eksilen Zaman (2015), Outsider (2014), İçerideki Ölçülebilir Sıcaklık(2013), Gri Koridor(2013), Bekleme Odası(2009), Kırmızı Oda(2007), Bellek Kutuları-1(2001) bulunuyor. Çin, Meksika, İtalya, Yunanistan, Almanya, İspanya ve daha birçok ülkede sergilere katılan Saray’ın çalışmaları, Çanakkale Bienali, Proje 4L, Pera Müzesi, Baksı Müzesi, China Art Academy, Borusan Sanat Galerisi, Kasa Galeri gibi pek çok önemli müze ve sanat kurumunda gösterilmiştir.