kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı’ndan küçük hibe çağrısı

18 Eylül 2018

Umverteilen Vakfı’nın desteği ve Kompetenz Berlin’in ortaklığıyla Anadolu Kültür tarafından yürütülen Çocuk Çalışmaları için Destek Programı, küçük hibe çağrısı yapıyor.

Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van’da, çocuklarla psiko-sosyal destek odaklı kültür sanat çalışmaları yürüten sanatçı, öğretmen/eğitmen, psikolog, aktivist ve sivil toplum çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan Çocuk Çalışmaları için Destek Programı15 Eylül 2018 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruya açık.

Program, Diyarbakır’dan DİSA (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) ve Önce Çocuklar Derneği, İstanbul’dan SKYGD (Sosyal Kültürel Yaşamı Destekleme Derneği) ve Bilgi Üniversitesi ÇOÇA (Çocuk Çalışmaları Birimi) ile Ankara’dan Gündem Çocuk’un içerik ve lojistik katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Program süresince her ay 6 projeye, malzeme (fotoğraf makinesi, resim defteri, boyalar vb.) ve ulaşım giderleriiçin maksimum 2.000 TL küçük hibe sağlanacak. Ayrıca, başvuranların talep etmesi halinde, Anadolu Kültür’ün proje ekibi tarafından proje başvurusu hazırlama, yürütme, iletişim, raporlama, arşivleme gibi süreçler için danışmanlık desteği de verilecek ve iyi örneklerin diğer bölgelerde de uygulanabilmesine yönelik yöntemler geliştirmek üzere proje ekipleri arasında bir iletişim ağı sağlanacak.

Projelerin:
Çocuklarla psiko-sosyal destek odaklı kültür-sanat etkinliklerini içermesi,
Çocukların aktif katılımını sağlaması,
Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Batman’da yürütülüyor olması
gerekmektedir.

Değerlendirme: 
Başvurular, Anadolu Kültür’den temsilcilerin yanı sıra sivil toplumdan konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından, her ayın ilk haftası değerlendirilecek ve en geç ilgili ayın 15’ine kadar sonuçlar bildirilecektir. Programdan fon alıp projesini tamalayan kişi/kurumlardan teknik ve finans raporu ile proje sahasından görseller istenecektir.

Başvuru:
Programa başvurmak için, 15 Eylül 2018 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru formunun eksiksiz doldurularak deryabozarslan@anadolukultur.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.