kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SAHA Sürdürülebilirlik Fonu başvuruları devam ediyor

7 Kasım 2022

SAHA, Türkiye’deki bağımsız sanat inisiyatiflerinin yanı sıra bağımsız sanat yayınlarının sürdürülebilirliği için genişleterek devam ettirdiği SAHA Sürdürülebilirlik Fonu için açık çağrıda bulunuyor.

Kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan bu fonla inisiyatiflere ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirmeleri için yardımcı oluyor. SAHA tarafından bağımsız sanat inisiyatiflerine veya yayın projelerine sağlanacak 50.000-60.000 TL arasındaki fondan 15 farklı inisiyatif veya yayın projesinin yararlanması plânlanıyor.


SAHA Sürdürülebilirlik Fonu’na başvurmak için, görsel sanatlar alanında bağımsız ve kâr amacı gütmeyen inisiyatiflerin en az bir yıldır faaliyette olması ve 2023 yılı boyunca sanat projeleri için kullandığı sürekli bir mekân ya da mecranın bulunması ve kamuya açık ücretsiz sanat programları yürütmesi şartı aranıyor. Güncel sanat alanındaki bağımsız yayın projeleri için ise 2023 yılı sonuna dek tamamlanıp yayımlanabilecek olması koşulu aranıyor.