kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Daire Sanat’ta yeni sergi: “Aşk, Hasar, Kusur: Zamanın Kopuşu”

18 Nisan 2019

Daire Sanat18 Nisan – 1 Haziran 2019 tarihleri arasında Özge Enginöz’ün Aşk, Hasar, Kusur: Zamanın Kopuşu başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi aynı zamanda; Enginöz’ün sanatçı kitabının lansmanı niteliğinde.

Kitap tasarımını Onagöre’den Ali Taptık, sergi kurgusu ve tasarımını da Borga Kantürk üstleniyor. “Aşk, Hasar, Kusur” adını taşıyan kitap çalışması; fotoğraflar, metinler, kolajlar eşliğinde Enginöz’ün üç sergidir süre gelen deney ve araştırmalarının final odağını teşkil ediyor.

Bu bağlamda sergi kurgusu kitabı merkezine alarak, o sonuca ulaşana dair yapılan deneylerin, üretimlerin, takip edilen çeşitli izlerin masaya yatırıldığı bir kurguda tasarlandı. Bu haliyle sergi mekânını izleyici/okur ile kitap arasındaki geçiş noktası bir durak yeri (geçit/portal) olarak görülebilir.

Birkaç yıldır “hasar” kavramına odaklanan Enginöz bu olgunun hem duygusal hem de bilişsel “izler”i üzerinden bir dizi çalışma üretmekteydi. Son dönem çalışmalarında yüzeyler ve yüzlere, objeler ve materyaller üzerinden de (kav mantarı ve kibrit) fiziki hasarlara yaralara, kalıcı izlere yanma, yok olma, bozulma, kül olma gibi süreçlerin sonuçlarına odaklanmaktaydı.
Bu sergi başlığında vurgulanan “zamanın kopuşu” ise Hasar ve Zaman ilişkisini “deneyim” kavramı eşliğinde okumamızı hatırlatmak amacıyla kullanılmıştır. Aynı zamanda sergi “hakikat, deneyim ve zaman ufku” adını taşıyan alt bölümlerden oluşmakta.