DEPO’da yeni sergi: “Mührü Kırmak: 1996’dan 2019’a Bir Seçki”

26 Kasım 2019

DEPO, 27 Kasım 2019 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Neriman Polat‘ın Derya Yücel ve Mahmut Wenda Koyuncu küratörlüğünde düzenlenen “Mührü Kırmak: 1996’dan 2019’a Bir Seçki” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Neriman Polat’ın bugüne kadar gerçekleşmiş en kapsamlı kişisel sergisi olacak Mührü Kırmak, Depo’nun iki katına yayılan ve sanatçının 1996 – 2019 yılları arasında ürettiği çalışmalarını bir araya getiren geniş bir seçkiden oluşuyor. Sergi, Neriman Polat’ın sosyal, kültürel ve politik meseleleri odağına aldığı, kültürel semptomların kendini inşa etme ve dışa vurma biçimleri üzerine düşündüğü pratiği çerçevesinde 1990’lı yıllardan bugüne sanatçının kişisel ve kolektif hafızasının bir dökümü olarak izleniyor.

Mührü Kırmak, kişisel ve evrensel olanı kendine özgü bütünsel bir dil içinde sunan Neriman Polat’ın toplumsal cinsiyet, gündelik hayatın iktidar mekanizmaları, şiddet, şehir, kentsel dönüşüm üzerine geniş bir yelpazede ele aldığı kavramlar üzerine geniş bir sahne kuruyor. Sanatçının pratiğinde belirgin olan izleği ortaya çıkaran sergi, Polat’ın üretim biçimleri, fotoğraftan videoya, yerleştirmeden tekstile farklı mecraları kullanma yöntemleri üzerine de aydınlatıcı bir niteliğe sahip.

Küratörler Derya Yücel ve Mahmut Wenda Koyuncu’nun sanatçının tüm dönemlerine odaklandıkları seçki, ana temalar ve bu temaların birbirleri ile ilişkisi üzerinden şekilleniyor. Mührü Kırmak, Neriman Polat’ın toplumda bastırılmış ve mâdun kılınmış kimliklere yönelik olarak feminizm ve toplumsal cinsiyet olgusu üzerinden eleştirel perspektifte ürettiği işlerini, kamusal alan, çevre, mekânın değişimi, kentsel dönüşüm ve kentsel yıkım konularını ele aldığı çalışmaları ile sezgisel, içsel ve bilinç dışı olanı düşsel imgeler ve metaforlar aracılığıyla aktardığı yapıtlarını kronolojik olmaktan çok ilişkisel bir kurguda yan yana getiriyor.

Neriman Polat, 1996 yılından itibaren çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı çağdaş sanat sergilerine katıldı. 1999’da “Tutku ve Dalga” başlıklı 6. Uluslararası İstanbul Bienali’ne katılan sanatçı, 2003’te “Düşler ve Çatışmalar” başlıklı 50. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer aldı. 2000-2009 yılları arasında Hafriyat grubunda olan sanatçı, grupla birlikte birçok sergiye katıldı. 2007’de Apartman Projesi’nde “Foto – Mezar”, 2008’de Pi Artworks’te “Babaevi Apt.”, 2010’da C.A.M. Galeri’de “Mütevazı Manzara”, 2013’te Depo’da “Ev Nöbeti”, 2015’te Nazım Hikmet Kültürevi’nde (Bursa) “Ev Nöbeti” , 2015’te Disambigua Artspace’de (İtalya) “Eşik”, 2018’de Merdiven Art Space’de “Şefkatsiz” adlı kişisel sergilerini gerçekleştirdi. Neriman Polat’ın yapıtları Bulgaristan, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Slovenya, İtalya, Brezilya, Belçika, İspanya gibi birçok ülkede izlendi. Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.