kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galata Rum Okulu’nda yeni sergi: “Göz kapakları, iki dost iki düşman”

15 Mayıs 2019

Galata  Rum Okulu, 16 Mayıs – 15 Haziran 2019 tarihleri arasında Sevim Sancaktar’ın “Göz kapakları, iki dost iki düşman” başlıklı kişisel sergisini ağırlıyor.

Sergi; tarih yazımı, tanıklık, bakış, hatırlama ve unutma kavramları etrafında şekilleniyor. Sergiye bir kitap eşlik edecek. Fail Books tarafından yayımlanacak kitapta, Ezgi Bakçay ve Nora Tataryan’ın metinleri yer alıyor.

Göz kapakları, iki dost iki düşman, okulun üçüncü katının tamamına yayılıyor, dördüncü kata ise küçük bir mekânsal müdahaleyle çıkıyor. Sergi, sanatçının son dönem üretimleri olan buluntu nesnelerin ve fotoğraf düzenlemelerinin yanında, mekâna özgü üç boyutlu uygulamalara da yer veriyor. Arkeoloji, fotoğraf ve mimariye göndermeler içeren serginin ana aksını, sanatçının kimlik ve arşive dair çalışmaları esnasında biriktirdiği sorular oluşturuyor: Tecrübe arşive sığar mı? İmgenin yokluğunda hafızadan söz edilebilir mi? Tanıklık tarihsel bilgiye dönüşebilir mi?

Sancaktar’ın sergisi, “arşiv, doğası gereği eksiktir” düşüncesinden yola çıkıyor; eksiğin ya da boşluğun hafızasını konu alıyor. Söze dökülmeyenin ve göze çarpmayanın; anlam ve anlamdışılık, hatırlama ve unutma arasında asılı kalanın izini sürüyor. Sanatçı arşiv malzemelerini kullansa da aslen onları sarıp sarmalayan zamanı, arzuyu, anlamı ve belleği konu ediniyor. Geçmişi kurtarma iddiasının masumiyetini sorgularken, kayıp olanın mevcut yokluğuna yer açan, gidenin bıraktığı boşluğu bugüne taşıyan bellek mekânları oluşturuyor.

Sevim Sancaktar Hakkında

Sevim Sancaktar (1983, İstanbul), Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden  mezun oldu. Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İlk kişisel sergisi Mekan Hissi (TARİH?) UFATFG (Uludağ Üniversitesi Fotoğraf Günleri Festivali) kapsamında Uludağ Üniversitesi Kampüsünde, Transformer (2010) ve Self (2012) solo sergileri CAM Galeri’de gerçekleşti. 2016’da 11. Gwangju Bienali’nin küratöryel misafir programına katıldı. Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde K.E.K. Sevenler Sergisi (2018), Art Sümer Galeri’de Artists Pick Artists (2018), Galeri Nev Ankara’da Nevnesil 5 Monomit (2018), Karşı Sanat’ta Kitabın Yazgısı (Fata Libelli) (2017), Winterthur Müzesi’nde Platform(2015), Versus Galeri’de Toplayıcılar (2013), İstanbul Modern’de After Yesterday(2012) gibi karma sergilerde işleri yer aldı. Sanatçı kolektifi REC Collective’in ve sergileme çözümleri üreten Karşılaşmalar’ın kurucularından olan sanatçı, birçok sanatçı ve sanat kurumuyla, üretim ve sergileme süreçlerinde işbirliği yaptı. Drawing Thoughts, Erol Akyavaş Photography, Füreya, Kitabın Yazgısı (Fata Libelli), ve Ara Güler, Islık Çalan Adam gibi pek çok serginin ve yayınlarının küratoryal ve tasarımsal süreçlerine katkıda bulundu. Sancaktar, İstanbul’da yaşıyor.