kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Selvin Yayınları yayın hayatına başlıyor

22 Mayıs 2017

30 yılı aşkın süredir, başta resim ve heykel olmak üzere plastik sanatlar alanında faaliyetlerini sürdüren Galeri Selvin, Halilhan Dostal’ın dördüncü ve yeni kitabı; “Koleksiyon Bilinci ve Yönetimi (Güncel Sanat Vitrinleri)” başlıklı çalışmasıyla yayın hayatına başlıyor.

‘Sanat-Hayat İlişkisi’, ‘Koleksiyonculuk ve Sanat Pazarının Tarihçesi’, ‘Güncel Sanat Vitrinleri’, ‘Koleksiyon Bilinci ve Yönetimi’ başlıklarını taşıyan ve dört bölümden oluşan çalışma; özellikle son on yılda sanat pazarında yaşanan gelişmeleri gözler önüne seren, rehberlik eden ve düşünmeye zorlayan kaynak bir eser.