kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Siyah Beyaz’da yeni sergi: “Labirent”

23 Aralık 2019

Galeri Siyah Beyaz, 20 Aralık 2019 – 13 Ocak 2020 tarihleri arasında Nevzat Sayın‘ın “Labirent” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergide, Nevzat Sayın’ın bir süredir üzerinde çalıştığı heykel ve resimleri ile İstanbul Kuzguncuk’taki mimarlık ofisi NSMH’nin arşivinde bulunan kişisel günlük/çalışma defterlerinde birikmiş desenleri yer alıyor.

Daha önce İstanbul’da çeşitli fotoğraf sergileri ve yerleştirme projelerini kamuoyu ile paylaşan Sayın, labirent teması ile ortaya koyduğu yapıtlarında matematiksel ve düşünsel, genel anlamda labirenti çağrıştıran bir soyut yolculuğun biçimlerini, plastik sanatların klasik dalları sayılabilecek resim ve heykelin diliyle araştırıyor. Sergide Sayın’ın tuval üzerine akrilik çalışmalarına, demir malzeme ile ortaya koyduğu heykelleri eşlik ediyor.

Sayın’ın amatör ruh, profesyonel merak ve eleştirel analitik duruşla ürettiği söylenebilecek soyutluktaki çalışmaları, biçim ve içerik arasındaki “modülerlik” meselesinden, imgenin yalın ve çoğul halleri karşısında, izleyici ve eyleyicinin, ya da sanatçı ve sanatseverin tutumuna dek birçok konuyu tartışmaya açıyor.
Nevzat Sayın’ın sergide bulunan “modüler” ve aynı zamanda bağımsız demir heykelleri, kendi içlerinde belli bir büyüklük ve teknik sadakat taşırken, bir araya geldiklerinde veya ayrıldıklarında ise, gerek bulundukları yerin ışığı ve hacmi, gerekse de onlara bakan her gözün hem objektif hem de subjektif kalabilme halini sorguluyor.

Bu kapsamda, sergi için Siyah Beyaz’ın geleneksel olarak yayımladığı özel sergi gazetesi de, bu vesileyle alanında deneyim sahibi imzaları bir araya getiriyor: Sayın’ın yapıtları üzerinden, kendisinin de eşliğinde, —soyada göre alfabetik sıralamayla— akademisyen/şair/yazar Dr. Serhan Ada, gazeteci/sanat eleştirmeni Evrim Altuğ, psikiyatrist Dr. Tijen Demirörs, sanatçı/arşivci Murat Germen, editoryal tasarımcı/yayıncı Esen Karol, mimar/yazar Korhan Gümüş ve heykeltıraş Seyhun Topuz ortak bir konuşma gerçekleştiriyor.

Bu konuşmada yer alan imzalar, Sayın ile etkileşimli bir okuma girişiminde bulunarak, mimarın teorik ve pratik duruşu üzerinden, labirent teması ile kurulabilecek olası disiplinler arası ilişkileri alternatif okumalarla gündeme taşıyor.

Öte yandan, sergi ekseninde Sayın’ın ürettiği heykelleri birer estetik ve fotoğrafik çıkış noktası olarak kabul eden Murat Germen de, yine bu yapıtlarla beraber ortaya koyduğu yeni imgeleri, farklı biçim ve sunumlarla Siyah Beyaz’a taşıyor.