kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Gülsün Karamustafa Van Abbe Museum’da

2 Aralık 2021

Hollanda’nın Eindhoven şehrindeki Van Abbe Museum, 27 Kasım 2021 – 13 Mart 2022 tarihleri arasında Charles Esche, Andrea Wain, Julieta Zamorano küratörlüğünde hazırlanan İki Paralel Yaşam, İki Paralel Estetik: León Ferrari & Gülsün Karamustafa” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, iki kapsamlı kişisel sergiyi bir araya getirmesiyle özel bir nitelik taşıyor. Sergilerden biri Arjantinli sanatçı León Ferrari’nin (1920 –2013, Buenos Aires) yaşamı ve üretimine odaklanırken bir diğeriyse Gülsün Karamustafa’nın eserlerine anlamlı bir bakış sunuyor.

İki Paralel Yaşam, İki Paralel Estetik; Ferrari ve Karamustafa’nın yaşamları ve sanatsal üretimleri arasındaki çeşitli paralelliklere ve kesişimlere odaklanarak sergiyi ziyaret edeceklere bu iki önemli sanatçı arasındaki benzerlikleri ve bağları da keşfe davet ediyor. Ferrari ve Karamustafa, günümüzde Avrupa da dâhil olmak üzere birçok farklı ülkede gözlemlenebilen ifade özgürlüğüne ket vuran otoriter yönetimlere karşı sergiledikleri duruş ile tanınıyorlar. Sergi, aynı zamanda Van Abbe Müzesi’nin uluslararası üne sahip sanatçıları Hollanda’ya genişçe tanıtma misyonuna paralel olarak gerçekleşecek.

İki sanatçının üretimlerinde paralellikler olduğu gibi, farklılıklar da göze çarpıyor. Karamustafa eserlerinde devamlı değişmekte olan Türkiye’de toplumsal cinsiyet rollerine dair ilişkilenmeleri ve İstanbul’daki çok kültürlü iklimin kaybını sorguluyor. Ferrari ise Batılı Hristiyan uygarlığının Güney Amerika üzerindeki etkisine ve Arjantin’deki diktatörlüğe odaklanıyor. Sergi, Ferrari’nin daha önce hiç sergilenmemiş eserlerine yer verirken Karamustafa ise bu sergi için özel olarak yeni bir sanatsal üretime imza attı.