kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hayy Açık Alan’da yeni sergi: “F”

8 Mayıs 2019

Hayy Açık Alan, 4 Mayıs – 1 Haziran 2019 tarihleri arasında Kültür İçin Alan desteği ile Umut Altıntaş’ın küratörlüğünde Ankara, Eskişehir, İzmir, Istanbul, Indianapolis ve Porto’dan sanatçıların katılımıyla F’yi ağırlıyor. Sergi sanatçıların katılımı ile 4 Mayıs’ta saat 16:00’da bir konuşma ile başlayacak.

F için farklı disiplinlerde üreten 21 sanatçı, fotokopi makinesinin sınırlı imkanları dâhilinde, yalnızca A5, A4 ve A3 boyutları içerisinde kalarak, “özgünlük, kopyalama, çoğaltım, dağıtım ve format” gibi kavramları sorguladıkları bir iş üretmeleri için davet edildi.

Her sanatçı, kendi mesleki pratiklerini de işe dahil ederek birer fotokopi iş ile bu davete cevap verdi. Fanzin kültürünün kavramsal bir temsil biçimi olarak da tanımlanabilecek bu denemeler F üst başlığı altında kendi isimlerini taşıyan, özgün birer yayına dönüştü.

Sergi, F İsmini fotokopi ve fanzin kelimelerinin baş harfinden almıştır. Başkaldırı niyetiyle ortaya çıkmış ve hiçbir kurala tabi olmayan fanzinler çeşitli özel ilgi alanlarına ait yayınlarken F, içerik ve biçime bağlı birtakım kuralları esas alarak bu başkaldırıyı tersine çevirerek ilgiyi kendisine yöneltme niyetindedir. Fanzinler herhangi bir konuyu dert edinirken F, “fanzin olmanın düşünsel ve teknik yollarını” dert edinmiştir.

İzmir’deki F’nin ilk sergisinde Yunus Ak, Ilgın Deniz Akseloğlu, Cenkhan Aksoy, Gizem Hız Altıntaş, Umut Altıntaş, Özgür Demirci, Orkun Destici, Canan Erbil, Borga Kantürk, Okay Karadayılar, Ezgi Ceren Kayırıcı, Melike Koçak, Toros Mutlu, Aslı Narin, Metehan Özcan, Sarp Sözdinler, Melike Taşcıoğlu, Kusay Tatlı, Berkay Tuncay, Merve Ünsal, Erdem Varol’un işleri yer alıyor.

Sergiler ve etkinlikleri içinde barındıran bir proje olarak F, İzmir’den sonra, yeni katılımcıların da dahil olmasıyla birlikte Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da devam edecek. Ana sergilere söyleşiler ve atölye çalışmaları da eşlik edecek. Ayrıca sanatçı yayını ile ilgilenen kurum ve kütüphanelerin arşivlerinde yer alacak, sanatçıların izinleri dahilinde makul fiyatlara satışa sunulacak veya dağıtılacak.

Sergi konuşması ve açılış 4 Mayıs saat 16:00’da Hayy açık Alan’da gerçekleşecek, sergi ve etkinlikler 1 Haziran’a kadar devam edecek.

*F Projesi Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde başlatılıp, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kültür için Alan” tarafından destekleniyor.

**Saha Derneği ve Roberto Cimetta Fund’a Hayy Açık Alan’a destekleri için ve Ramada Encore İzmir’e konaklama destekleri için teşekkürler.