kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hrant Dink Vakfı 2016 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı

10 Ağustos 2017

Hrant Dink Vakfı 2016 yılı Faaliyet Raporu‘nu yayınladı. Rapor; 2016 yılında hayata geçirilen projeler, etkinlikler, konferanslar, paneller, atölyeler, çalıştaylar ve yayımlanan kitaplar hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

2015’te başlayan Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasını Ortaya Çıkarmak ve Savunmak projesi, interaktif bir çevrimiçi harita ile gösterilen kültür varlıkları envanterinin genişletilmesi ve kültürel miras yapılarının yeniden canlandırılması için bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor.

Şubat 2016’da Sınır Tanımayan Kültürel Miras (Cultural Heritage without Borders) kurumunun Doğu Avrupa ülkelerindeki temsilcilerinin katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelde tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak, onları tekrar hayata geçirmenin bugün ve gelecek için taşıdığı önem değerlendirildi.

Mart 2016’da Türkiye Kültür Varlıkları Haritası turkiyekulturvarliklari.hrantdink.org çevrimiçi olarak faaliyete geçti. Yıl boyunca 17 bin kişi haritadan faydalandı. Harita yaklaşık olarak 4.250’si Ermeni, 4.050’si Rum, 675’i Süryani ve 300’ü Yahudi toplumlarına ait olmak üzere yaklaşık 9.250 yapı içeriyor.

Mart 2016’da Avrupa Birliği Delegasyonu desteği ile iki yıl sürecek olan Hafıza Mekânlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı projesi başladı. Proje kapsamında Kayseri, Adana ve Sivas’ta yerel bileşenlerin katılımıyla Ermeni kültürel mirası araştırılacak. Bu proje çerçevesindeki ilk saha çalışması Mayıs
2016’da Develi’de yapıldı.

Batı Ermenicesi Dil ve Kültür Kursları Yaz Programı 11 Temmuz – 12 Ağustos 2016 tarihlerinde yapıldı. Dil kursları üç seviyede verildi. 22 öğrenci kurslara kayıt
oldu, bunların 5i yarı burslu, 2si tam burslu olarak kabul edildi.

Hrant Dink Vakfı, sivil toplum alanındaki mevcut işbirliklerini güçlendirmek ve iki komşu ülke ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bir güven artırıcı önlemler
listesi geliştirmek amacıyla, Berghof Vakfı işbirliğiyle bir Türkiye-Ermenistan Uzmanlar Diyalog Grubu oluşturdu.

Yıl boyunca Türkiye Ermenileri ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri için önemli adımlar atan Hrant Dink Vakfı, 891.424 TL’lik net kâra ulaştı.