kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İngiltere’den kütüphanelerin geleceği için yeni strateji

3 Ocak 2017

İngiltere’nin zor durumda olan kütüphanelerine yardım eden yeni bir ulusal strateji, yardım projeleri için 4 milyon sterlinlik bir yenilik fonunu kapsıyor. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, kütüphanelerin gelişip büyümesi için 5 yıllık bir strateji yayınladı.

Kütüphanelerden sorumlu bakan Rob Wilson, kütüphanelerin önceleri çok popüler ve en değerli kamu varlıklarından biri olduğunu fakat bunun zaman içinde değişmek zorunda kaldığını söylüyor.

Yerel makamların tasarruf etmede kolay bir hedef olarak gördüğü kütüphanelerin zor bir döneminde bu strateji ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, kütüphane hizmetlerinin korunması için ilk kez ulusal çapta bir gösteri düzenlenmişti.

Strateji, kütüphanelerin nasıl kullanılacağı, daha iyi tanıtımlar ve işbirlikleri üzerine daha çok yenilikçi düşünce öngörüyor. Buna göre kütüphaneler, sadece kitaplarla sınırlı kalmak yerine istihdam, sağlık ve eğitim fırsatları gibi çeşitli kamu hizmetleri sağlamalı.

4 milyon sterlinlik fon İngiltere Sanat Konseyi tarafından, imkânı olmayan kişilere imkân sağlayan öncü kütüphane hizmetleri projeleri için sağlanıyor. Kütüphane ve Bilgi Uzmanları Kurumu (Cilip) Başkanı Nick Poole, ya yüklü kesintiler ve kapanmalarla devam edeceklerini ya da İngiltere’nin halk kütüphaneleri ağından yarar sağlayan toplumlar ve işletmeler için pozitif bir geleceği garanti altına alacaklarını dile getiriyor. Poole; yerel makamlar kapsamlı ve yeterli kütüphane hizmetleri sağlayamadıkları zaman, hükümete, kütüphanelerin gelişimi için düzenli olarak finanse edilen bir ulusal strateji ve daha sağlam bir yaklaşım çağrısında bulunuyor. 1964 Halk Kütüphaneleri ve Müzeleri Antlaşması’na göre, yerel makamların tüm bireyler için kapsamlı ve yeterli kütüphane hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunuyor.

Birçok gözlemci, hükümetin, 6 yıl boyunca kapanan kütüphanelere müdahale etme gerekçesinin olduğu fakat bunu yapmada başarısız olduklarını dile getiriyor. Avam Kamarası Kütüphane Servisi ve BBC’nin yaptığı araştırmalara göre, 2010’dan beri, kurumların yönettiği her sekiz kütüphaneden biri kapatıldı veya kamu sektöründen taşındı.

Cilip’in hazırladığı bir rapora göre, nüfusun yaklaşık olarak %60’ı kütüphane kartına sahip ve 2014-2015 yıllarında insanlar Premier Lig maçları, sinema ve ünlü turistik bölgelerden daha çok kütüphanelere gitti. İngiltere’deki yerel makamlar, kütüphaneler için 762 milyon sterlin harcadı.

Uygulanacak olan strateji, birarada daha etkili bir biçimde çalışabilmek için daha fazla koordine hareket ederek kütüphane sektörünü destekleme ve yardım etme sözünü veriyor.

Raporda, kütüphanelerin ödeneklerini çeşitlendirmesinin ve kendi ek gelirlerini sağlamasının yanı sıra; kütüphane imajının yenilenmesine ve sağladıkları hizmetlerin farkındalık yaratmasına ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Hükümet, Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan, sivil personellerin bazı Londra kütüphanelerinde uzaktan çalışma imkanı örneğini sunarak, yardım sözü verdi.  

*Bu yazı The Guardian‘dan çevrilmiştir.