kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden yeni yayın: “YILLIK”

23 Ocak 2020

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün akademik yayını İstanbul Araştırmaları Yıllığı / Annual of Istanbul Studies dergisi, bundan böyle YILLIK: Annual of Istanbul Studies adıyla hakemli ve açık erişimli bir dergi olarak, hem basılı hem dijital ortamda yayımlanacak.

İlk sayıda yer alan makalelerde İstanbul’u odağına alan birçok farklı konu; şehircilik, mimarlık, bilim, müzik tarihi ve tarihyazımı gibi çeşitli disiplinlerin perspektifinden ele alınıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 2012-2018 yılları arasında düzenli olarak yayımladığı İstanbul Araştırmaları Yıllığı / Annual of Istanbul Studies dergisi bu kez yeni format, tasarım, içerik ve ismiyle okurların karşısına çıkıyor. İstanbul Araştırmaları Yıllığı’nın mirasını devralan YILLIK: Annual of Istanbul Studies 1 (2019) hakemli makalelerinde, erken modern İstanbul’da dönüşen mekân ve görsellik pratiklerinden 1955 yılında kentte düzenlenen 10. Bizans Çalışmaları Kongresi’ne kadar birçok farklı konu; şehircilik, mimarlık, bilim, müzik tarihi ve tarihyazımı gibi çeşitli alanlardan gelen yenilikçi bakış açılarıyla ele alınıyor.

Yeni tasarım ve zenginleşen içerik

Dergi, hakemli makalelerin yanı sıra Cabinet, Meclis ve Reviews and Istanbul Bibliography başlıklı yeni bölümlerle içerik anlamında daha zengin bir yapıya kavuştu. Suna ve İnan Kıraç Vakfı (SVİKV) koleksiyonlarındaki eserlerin, alanında uzman bir isim tarafından incelendiği Cabinet bölümünün ilk yazısında Selim S. Kuru, SVİKV Elyazması Koleksiyonu’ndan Baldırzâde Mecmuası içinde bulunan Tacîzâde Cafer Çelebi’ye ait Küsnâme adlı eseri tanıtıyor. Bir diğer yeni bölüm olan Mecliste, hem Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın düzenlediği sözel etkinliklerin bildirilerine, hem de depremden kentsel dönüşüme kadar İstanbul’a dair güncel tartışmaları konu alan eleştiri yazılarına yer veriliyor. İlk sayıda, Kasım 2018’de Pera Müzesi’nde gerçekleşen “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP) açılış panelinde sunulan bildiriler bir araya geliyor. Reviews and Istanbul Bibliography bölümünde ise, beş kitap ve bir sergi incelemesinin yanı sıra, 2018 ve 2019 yıllarında yayımlanmış İstanbul’a dair güncel araştırmaların dökümünün yer aldığı İstanbul Kaynakçası sunuluyor. 

Erken Kariyer Makale Ödülü ilk sahibini buldu

YILLIK: Annual of Istanbul Studies bu yıldan itibaren, son beş yıl içinde doktorasını tamamlamış yazarlar ya da öğrenciler tarafından kaleme alınmış bir makaleyi “Erken Kariyer Makale Ödülü” ile ödüllendirecek. Bu yıl ilk kez verilen ödülün sahibi, “Silent Guardians of the Regime: The ‘Lost’ Police Stations of the Topkapı Palace” başlıklı makalesiyle Nilay Özlü oldu.  

Hakemli ve açık erişimli bir dergi olarak hem basılı hem de dijital ortamda yayımlanan YILLIK’a İstanbul Araştırmaları Enstitüsü web sitesi ve TÜBİTAK DergiPark platformu üzerinden erişilebilir. Türkçe/İngilizce yayımlanan basılı versiyona ise seçkin kitapçılardan, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden ulaşmak mümkün.