kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İzmir’in yeni performans sanatları alanı: Açık Stüdyo

21 Eylül 2016

Performans sanatlarına yeni bir alan açmak niyetiyle 2016 yazında İzmir’de kurulan Açık Stüdyo, bu sezondan itibaren etkinlik ve programlarına başlıyor. Eser üretimi ve sunumu, izleyici geliştirme, eğitim vb. gibi alanlarda farklı olasılıklara, iş birliklerine ve arayışlara açık olma ilkesiyle yola çıkan stüdyo kendini bir performans araştırmaları merkezi olarak tanımlıyor.

Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü’nün 2006 yılından bu yana İstanbul ve İzmir’de sürdürdükleri çalışmaları bir merkezde toplama ihtiyacından doğan Açık Stüdyo, budalasultan ve Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir kolektiflerinin üretimlerine ev sahipliği yapacağı gibi tüm disiplinlerden sanatçıların çalışmalarına da açık.

Açık Stüdyo; çağdaş dans, tiyatro, müzik ve inter/multidisipliner performans üretim ve sunumları; festival, seminer, panel gibi etkinliklerin yönetimi; çağdaş dans, oyunculuk, performans tasarımı, tai chi vb. gibi eğitimler ve grup dinamiği, beden farkındalığı, etkin iletişim vb. gibi tematik atölye çalışmalarına odaklanıyor. Ayrıca bu alanların süreç içinde gelişecek iş birlikleri doğrultusunda çeşitlenmesi planlanıyor.