kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Karşı Sanat’ta yeni sergi: “Tarihin Küçük Odası”

6 Ocak 2022

Karşı Sanat, 6 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında Burak Delier’in “Tarihin Küçük Odası” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Burak Delier’in 10 ay önce Karşı Sanat’ın bir odasını dönüştürüp üretimini burada yaptığı ve gösterimini de bu odaya taşıdığı sergi; Festus Okey cinayetine odaklanıyor ve cinayetin gerçekleştiği odaya geri dönmeyi öneriyor.

Tarihin Küçük Odası, Festus Okey cinayetinin izini sürüyor. Cinayetin işlendiği odada bulunan ya da bulunmayan, yakın ve uzak olayların, kişilerin ve nesnelerin rastlantısal ilişkisini araştırıyor. Tanıklığı imkânsız bir tarihi yeniden yazmayı deniyor. İşin üretildiği odada gerçekleşen sahneleme, spekülatif bir deneme-video, kurşun geçirmez kumaştan yapılmış bazı nesneler aracılığıyla tanıklığın imkânını araştırıyor. Sergi, aciliyetini hiç yitirmemiş bir adalet talebini, zamanlar ve mekânlar arasında yeni tür ilişkiler önererek araştırıyor. Sergide Festus Okey ile ilgili geçmişte yapılmış kültürel ve sanatsal üretimlere de yer veriliyor.