kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Küresel kitap endüstrisi temsilcilerinden ortak bildiri

28 Nisan 2020

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin üyesi olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), 23 Nisan Dünya Kitap Günü’nde Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu (EIBF), Uluslararası Eser Sahipleri Forumu (IAF), Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO), ve Uluslararası Bilimsel, Teknik ve Medikal Yayıncılar Birliği (STM) ile ortaklaşa bir bildiri yayınladı.

Bildiride, koronavirüs sebebiyle dünyada yaşanan krizi, salgının yayıncılık sektörü üzerindeki etkisi ve kitapların toplumların gelişimindeki önemi vurgulanırken hükümetlere de destek çağrısında bulunuluyor. Türkiye Yayıncılar Birliği, ortak bildirinin Türkçe’sini kamuoyuyla paylaşılırken dayanışma ve destek çağrısını yeniledi.

DÜNYA KİTAP GÜNÜ – ESER SAHİPLERİ, YAYINCILAR VE KİTAPÇILAR ULUSLARARASI DESTEĞE ÇAĞIRIYOR

Aşağıda imzası bulunan küresel kitap endüstrisinin temsilcileri olan bizler, tüm dünyadaki hükümetleri, kendi yayıncılık sektörlerini ve bu sektörleri çevreleyen değer zincirlerini sürdürmek için ekonomik teşvik paketleri uygulayarak kitapların, öğrenme çözümlerinin ve profesyonel ve akademik içeriğin önemini takdir etmeye, desteklemeye ve kutlamaya davet ediyoruz.

Bugün, 2020 Dünya Kitap Günü’nde, kitapların toplumdaki hayati rolünün farkındayız. Kitaplar aracılığıyla öğreniriz, başka kültürlerle tanışırız, hayal kurarız. Birbirimizi anlarız. Kitaplar aracılığıyla, empati yapmayı öğreniriz. Kitaplar, bilimsel araştırma için, çocuklarımızı eğitmek için ve hayat boyu öğrenmede gereklidir. Kitaplar, daha iyi insanlar olmamızda bize yardım ederler.

Kitapların, onları yazmaları ve resimlemeleri için eser sahiplerine ihtiyacı vardır; onlara yatırım yapmaları için yayıncılara, onları okurlara ulaştırmaları için kitapçılara ve telif haklarını korumaları için toplu hak yönetimi kuruluşlarına ihtiyacı vardır. Toplum için öylesine hayati olan bu zincir, mutlak bir tehdit altındadır.

Bu sosyal mesafe zamanlarında, kitapların önemi yeniden vurgulandı. Evde kalmak ve bir kitap okumak, başkalarını önemsemenin bir yolu. Tüm dünyada gazeteler ve bloglar, ister kaçış ister ne olduğunu anlamak için olsun, izolasyondayken okumak için kitap listeleri oluşturdular. İnsanlar zor zamanlarda kitaplara başvururlar.

Pek çok ülkede ebeveynlerin eğitimci olmaları gerekti. Öğretmenlerin, derslerini öğrencilerine ulaştırmak için yeni yöntemler bulmaları gerekti. Tüm dünyada eser sahipleri ve yayıncılar, içeriklerini ve dijital hizmetlerini lisanslayarak cevap verdiler. “Dünyayı Oku” gibi online kitap okumaları patladı, yayıncılar ve eser sahipleri ebeveynlere destek vermede hızlı davrandılar. Dünya, sağlık politikalarına kılavuzluk etmesi ve aşı geliştirilmesi için uzman dergilerde yayımlanan araştırmalara güveniyor. Burada dergi yayıncılarının, araştırmaların doğrulanmasına ve geniş çaplı iletimine yaptıkları yatırımlar kritik. Ve harekete geçtiler, COVID-19 ile ilgili araştırmaları gönüllü olarak tekrar kullanıma uygun şekilde ücretsiz erişime sundular.

Genel bir kitleye yönelik kitaplar olsun, çocuk kitapları olsun, eğitim kaynakları veya bilimsel araştırma olsun, eser sahipleri, yayıncılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetimi kuruluşları, gerektiği yerde hızla uyum sağlayarak ve toplum içinde sorumlu bir rol oynayarak karşılık verdiler.

COVID-19 virüsünün her yerdeki insanlar üzerinde etkisi korkunç. Ekonomiler durma noktasına geliyor ve kimse ne zaman normale döneceğimizi kesin olarak bilmiyor, hatta bunun mümkün olup olmadığını da bilmiyor. Kitap sektörü dahil olmak üzere dünyanın yaratıcı endüstrileri üzerindeki etki yıkıcı.

Endüstrimiz zaten pek çok ülkede nefes almak için mücadele ediyor. Eser sahipleri, yayıncılar, editörler, tasarımcılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetiminde çalışanlar için bir gelecek sağlamanın yollarını bulmalıyız ki, bu pandemiyi yendiğimizde kitap endüstrisi kendisini toparlayabilsin.

Yeni kitapların olmadığı bir dünya hüzünlü ve yoksullaşmış bir yer olurdu. Bu krizi atlatmak için çok çalışıyoruz fakat hayatta kalmak için yardıma ihtiyacımız var. Bunu birlikte atlatmamız için hükümetlerin bize yardım etmesi gerekiyor.

Jean-Luc Treutenaere, Co-President, EIBF

John Degen, Chair, IAF

Yngve Slettholm, President, IFRRO

Hugo Setzer, President, IPA

Ian Moss, CEO, STM