kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Mixer’de iki yeni sergi

14 Ocak 2021

Mixer, 14 Ocak – 27 Şubat 2022 tarihleri arasında ana galeri mekânında Eda Öztürk’ün küratörlüğünde düzenlenenCoulisse” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Cerensu Çelik, Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gotti’nin ve Tayfun Gülnar’ın çalışmaları yer alıyor.

Galerinin proje odasında ise sanatçı, yazar ve illüstrator Gökçe İrten’in ‘’Kişisel Katmanlar’’ başlıklı ikinci solo sergisi yer alacak.

Coulisse” sergisinin çıkış noktasını, Eda Öztürk’ün Fransa’da sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü ve İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırması oluşturuyor. Sergi; bu araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait ‘’akışkan modernite’’ kavramının hem sanat alanında hem de toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklanıyor. 

Bauman, ‘’akışkan modernite’’ kavramı ile; modernitenin ‘’katı’’ evresinden, ‘’sıvı’’ evresine geçişi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem; katı, sınırları net çizilmiş, bir merkez etrafına yerleşmiş her türlü düşünce, eylem ve ilişkilenme biçiminin Bauman’ın ifadesiyle sıvılaşıp, akışkanlaşması ile karakterize ediliyor. Akışkan modernitenin belirsiz ve güvencesiz koşulları ile birlikte, toplumsal aktörlerin zaman-mekân deneyimi, gündelik hayat etkileşimleri, kimlik inşa etme ve emek süreçleri de değişime uğruyor. Bu dönemi tanımlayan bir kavram olmakla birlikte, ‘’akışkan olma’’ hali hem toplumsal alanda, hem de sanat alanındaki değişken koşullar karşısında aktörlerin kolaylıkla pozisyon değiştirerek bu koşullara adapte olabilme becerisine gönderme yapıyor. Sergi; resim, heykel, yerleştirme, video, fotoğraf, yeni medya ve koku gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretimleri olan sanatçıları bir araya getiriyor. Coulisse; insan/insan olmayan hayvan, insan/makine, bilinç/bilinçdışı, kamusal/özel, ve sanat/piyasa gibi düalistik kategorilerin sınırlarının iç içe geçerek, akışkanlaştığı alanlardaki yeni ilişkisellik biçimleri üzerine düşünmek için eleştirel bir diyalog hazırlamayı amaçlıyor. 

Gökçe İrten’in “Kişisel Katmanlar” başlıklı sergisi, bireyin kendi öz benliği ile bulunduğu yer ve etrafındaki her şeyle olan çok katmanlı ilişkisine odaklanıyor. Sanatçı, toplumsal yapı içinde sıkışmış kimliklerin duygularını anlamaya, kişinin kendini bulma ve yeniden kurgulama süreçlerini anlamlandırmaya odaklanarak sergiyi kurguluyor. Şehir ve birey arasındaki ilişkiler ağı Gökçe İrten’in sanatsal ve yazınsal çalışmalarının önemli bileşenleridir. Sanatçının Mixer’de gerçekleşen “Muhit” başlıklı ilk sergisi de kent ve birey ilişkisini merkezine almıştı. Kişisel Katmanlar sergisi ile bu defa sanatçı, bu ilişkinin merkezine bireyin kendisini alarak, onun öz benliğini bulma serüveninin katmanlarını açıyor.

Gökçe İrten, kağıt üzerine karışık teknik ile oluşan kolajları, heykel  ve mekana özgü bir müdahaleyi de içeren çalışması ile sergiyi fiziksel olarak da katmanlı bir boyutta oluşturuyor. Kişisel Katmanlar sergisi, farklı formlar, ve dokular ile örülmüş bir dünya içerisinde bireyin duygu durumlarının, belleğinin ve benliğinin değişiminin izlerini barındırıyor. Sanatçı, kargaşaya dönüşen toplumsal ortamlarda bireyin kendini nasıl koruduğunun cevabını ararken bu süreçleri deneyimleme durumlarını da formalleştirmeyi deniyor. Bireyin kendisini koruması karmaşadan soyutlanarak mı mümkün oluyor yoksa karmaşayı yaratan bireyin kendisi mi sorularını izleyiciler ile beraber keşfetmeye olanak tanıyor.