kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Mixer’de yeni sergi: “Gece Provası”

13 Mart 2020

Mixer, 27 Şubat – 11 Nisan 2020 tarihleri arasında Doğu Özgün’ün “Gece Provası” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Mixer ’deki ilk kişisel sergisi Gece Provası, galerinin ana sergi alanında yer alıyor.

Doğu Özgün’ün ‘’Gece Provası’’; mikro ve makro iktidar merkezleri tarafından ırk, cinsiyet, tür ve sınıf temelli kategoriler etrafında dayatılan inşa edilmiş kimlikleri reddediş ve kaçma stratejilerine odaklanıyor.

Bu iktidar merkezlerinin göndermede bulunduğu ”evlerden” kaçma mücadelesi, antroposen çağ karşısında hayvansal güdüler geliştirerek tetikte olma hali şeklinde ifade edilebilir. Bu stratejiler, Özgün’ün resimlerinde, hayvanların ‘’doğasına’’ özgü edimler olarak görülen ilerleyiş biçimleri üzerinden yeniden kurgulanır.

Gece Provası ismi, gündüzün üzerini örttüğü arzu ve sapmaların, gecenin körpe karanlığından faydalanması fikrine dayanır; bir hayalin, bir kumpasın veya organize bir planın karanlıkta tasarlanmasına, gündüzün kamuflajlarına işaret eder. Sahnelenecek bir oyunun gece provası, gündüz giydiği kostümden kurtulan kişinin kaçış planıdır. Sergi, çoğunluğun onayına bağımlı mutluluk vaatlerine, yaşa/cinsiyete özgü öğretilere ve ezberlenmiş gelecek planlarına bir saldırı niteliği taşır. Yapıtlar, toplumsal cinsiyet rollerini (“Korkak Ev”, 2019) iktidarın pragmatik diplomasisini (“Tik-Tok”, 2019), ahlakın ikiyüzlü savunuculuğunu (“Steril Ev”, 2018) ve mülk ile irade arasındaki (“Dale Cooper”, 2019) dolaysız bağlantıyı terk etmeye çalışır.

Resimlerdeki canlılar, ne hayvandır ne insan, ne gündüze aittir ne geceye, ne gerçekten göründükleri gibidir ne de sadece kostüm giymiş birer oyuncu. Sergi rasyonel zeka ile içgüdüler arasındaki rekabeti adaletsiz bulur, yıkım ve yeniden yapım arasındaki muğlaklıktan faydalanır. Özgün’ün üretim biçimine paralel olarak sergide pentürün yanı sıra heykel (“Eyer”, 2020) ve koku yerleştirmesi, insanın kendisi ve insan olmayan hayvanlarla kurduğu ehlileşmiş ilişki biçimlerini mercek altına alır. Gece Provası, izleyiciyi nesnel varoluş koşullarının oluşturduğu pratiklerden ve normlar serisinden (habitus) kopmak için yola çıkmaya, kaçış halini sürdürmek için hareket etmeye, yüzeyden vazgeçmeye davet ediyor.