kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

One Arc Gallery’de yeni sergi: ‘Satılık Değil!’

14 Aralık 2021

One Arc Gallery, 11 Aralık 2021 – 11 Şubat 2022 tarihleri arasında, Marcus Graf küratörlüğünde gerçekleşen ‘Satılık Değil!’ başlıklı koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar Kuzgun Acar, Ayni Arbaş, Yüksel Arslan, Albert Bitran, Nejad Devrim, Şükriye Dikmen, Abidin Dino, Ilhan Koman, Fikret Mualla, Mübin Orhon, Selim Turan ve Fahrelnissa Zeid.

Sergi, koleksiyonerliğin önemine ve koleksiyonerin ülkenin sanat hafızasının ve kültürel mirasının korunmasındaki değerine vurgu yapma amacı taşıyor. Sergi, sanatın kuşaktan kuşağa aktarımında koleksiyonerliğin değerine dikkat çekiyor ve Türkiye’de koleksiyonerliğin öneminin altını çiziyor. Satılık Değil! sanat koleksiyonunun hem kişisel bir tutku olduğunu, hem de sosyal bir bağ kurma aracı olduğunu gösteriyor.

Sergide Türkiye resim ve heykel sanatının Paris Ekolü olarak bilinen 1940-1960 arası döneminden eserlere yer veren bir seçki sunuluyor. Türkiye güncel sanatının önde gelen temsilcilerinden olan ve uluslararası avangard içerisinde yer alan Paris Ekolü’nün değerli sanatçılarının eserleri, sanat tarihinin bir dönemine ışık tutuyor.

Bu dönem, 1940’larda Paris’e gidip ilk kez çağdaşlarıyla benzer doğrultuda üretim yapan ressam ve heykeltıraşların varlığı dolayısıyla Türkiye’nin sanat tarihi için oldukça önemlidir. Paris Ekolü’ndeki Türkiyeli sanatçılar uluslararası sanat çevrelerinin tam merkezinde, tam da informalizm devriminin yaşandığı zamanda bulundular. Yani bu sanatçılar uluslararası avangardın bir parçası olup onun tarihinin devamına katkıda bulundular. Bu sebepten ötürü savaş sonrası dönemde Avrupa ve Türkiye’de takip edilecek olan avangard hareketlerin temellerini attıkları söylenebilir. Satılık Değil! sadece Paris Ekolü’nün soyut sanatçılarına odaklanmak yerine önemli figüratif temsilcileri de göstererek çalışmalarında Paris’in büyük etkisi olan bu sanatçı grubunun çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtmayı amaçlıyor.