kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Protocinema’dan yeni bir sergi: “Birçok Yerde Birkaç Kişi”

7 Mayıs 2021

Protocinema, 7 Mayıs – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Mari Spirito ve Abhijan Toto‘nun küratörlüğünü üstlendiği “Birçok Yerde Birkaç Kişi” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Serginin İstanbul ayağı ise 24 Mayıs – 21 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sergi, süregelen çöküşleri ve şiddet döngülerini, farklı kolektivite formlarıyla ele alan çok şehirli bir grup sergisi. Seoul, Bangkok, İstanbul, New York, Santurce, Porto Riko ve Guatemala Şehri’nde gerçekleşecek olan tüm müdahaleler, sanat üretiminde doğal kaynaklar, emek ve bilgi sömürüyü en aza indiren ve nakliye veya seyahate ihtiyaç duymaksızın tüketimi azaltan sürdürülebilir bir sergi modeli uyguluyor.


Bu yıl, işbirlikçiler hem fiziksel hem de dijital alanlarda meydana gelen eşitsizlikler üzerine çalışmalar sunuyor. Devam eden krizlere yanıt olarak Protocinema tarafından 2020’de geliştirilen Birçok Yerde Birkaç Kişi, bir yandan hem hiper-yerel hem de küresel olarak birbirine bağlı olmak için geniş kapsamlı dijital destek yapılarını kullanırken, bir yandan da fiziksel etkileşimi yitirmeden, gerçek hayatta, küçük ve güvenli buluşmalar düzenliyor. Serginin her bölümü hem gerçekleştiği bölgeyle hem de serginin diğer bölümleriyle bir diyalog halinde, bölgeden bölgeye farklılık gösteren karantina koşulları ve diğer krizlere rağmen kıtalar arası bir kesişim alanı yaratıyor.

Santurce, Seul ve Guatemala Şehri’nde sanatçılar farklı topluluklar ve susturulmuş hikayelerle türlü etkileşim yollrı geliştirecekler. Santurce’de, Jorge González’in kurucusu olduğu kolektif platform Escuela de Oficios, Organización del Pueblo Indígena Can-jíbaro de Borikén (CAN) ile birlikte bir dizi müdahale ve program gerçekleştirecekler. Projeleri Bateyes del Chibal ile, Karayipler’deki yerli ve Afrika kökenli insanlar tarafından batey olarak adlandırılan, Borikén’deki (Porto Riko) tören plazaları bağlamında toplumsal aidiyete odaklanıyorlar. Seul’de Welcome to Ogasawara, hem gerçek denizin hem de şu anda milliyet, etnik köken veya vatandaşlık sınırlarıyla daha da parçalanmış olan mevcut internet “denizinin” sınır ötesi sularında geziniyor. Kolektif, Euljiro bölgesindeki Champs-Elysee Alışveriş Plaza’da çok platformlu çevrimiçi ve çevrimdışı bir proje sunacak. Serginin Guatemala Şehri’nde gerçekleşecek ayağı, Antonio Pichillá ve Camilla Juárez’i birlikte bir sergi geliştirmeye davet eden sanatçı Esvin Alarcon Lam tarafından yürütülen Pagoda Imaginaria’da gerçekleştirilecek. Pichillá, Maya kültüründeki ruhani şifacılık geleneğini takip eden bir enstalasyon sunuyor. Juárez’in enstalasyon, video ve fotoğrafları, Guatemala Şehri sokaklarında kadınların diğer kadınları aydınlatması üzerine dayalı 5 Mart 2021’de gerçekleştirilen Light Caravan adlı performansı belgeliyor. Lam küresel botanik tarihlerini ve bunların ABD Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilen kolonyal keşif gezileriyle nasıl iç içe geçtiğini araştırırken doğal çiçeklerle aşılanmış ham bambunun eşlik ettiği bir yerleştirme sunuyor.

Birkaç Yerde Birçok Kişi; Bangkok, İstanbul ve New York’ta, toplu araştırma ve yeniden öğrenmenin yanı sıra şiddet döngülerini ortadan kaldıracak bir araç olan imaja odaklanacak. Serginin Bangkok’taki bölümü Komtouch Dew Napattaloong’ın bozuk kameralarla çektiği fotoğraflar ve videoların yanı sıra Thanart Rasanon’un ses çalışmalarını sunuyor. Proje, Tayland’da belirli bir iç yasayla korunmayan sahip olmayan mülteciler ve sığınmacılarla ilişki kuran, Dew Napattaloong’un hareket ve aidiyet politikalarına ilişkin uzun vadeli araştırmasını sürdürüyor. Sergi, İstanbul’da görüntü, beden ve hareketi; döngülerin, tekrarların ve bu döngülerin kırılmasının duyusal metaforları olarak ele alıyor. Zeynep Kayan, kendi bedenini de materyalleştirdiği video çalışmalarıyla, vücudumuzun nesiller boyu taşıdığı ve aktardığı somatik bilgiyi hatırlatarak, küçük fiziksel hareketlerin sonsuz tekrarlarını sunuyor. Kathryn Hamilton ve Deniz Tortum, süregelen ortak çalışmaları ARK’ın bir bölümünü, kamera obscura ve optik teorilerini sanal gerçeklikle yan yana getirerek, sanal gerçeklik ve simülasyon teorileri aracılığıyla, çağdaş teknolojilerin vücut ve dünya arasındaki ilişkiyi anlamak için sunduğu çerçeveyi irdeliyor. Serginin New York bölümü için, Lila Nazemian, Vartan Avakian, Yasmine Eid-Sabbagh ve Arab Image Foundation’dan (AIF) Kristine Khouri ile işbirliği içinde, Colonels Row, Governors Island’daki bir evde gerçekleştirecekleri müdahale; (zorunlu) göç, hafıza ve materyal kültür arasında bağlantılar kuracak. Fotoğraf, araştırma metinleri ve film aracılığıyla, sanatçılar ve Hagop Kevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (NYU) gerçekleştirdiği atölyenin katılımcıları kaynak ülkeye iade, haklı mülkiyet ve veri ve kültür üzerindeki kontrol üzerine tartışacak.

Birçok Yerde Birkaç Kişi‘ye, farklı perspektiflerden ısmarlama metinler içeren yeni bir ProtoZine baskısı eşlik ediyor: küratör ve yazar Laura Raicovich, filozof Erik Bordeleau, Collective Rewilding. ProtoZine, serginin farklı şehirlerdeki işbirlikçilerinin, Mari Spirito ve Jorge Gonzales Santos; Gim Ikhyun& Miji Lee, ve Esvin Alarcón Lam; Lila Nazemian ve Abhijan Toto, ortak yazdıkları metinlerine de yer verecek. ProtoZine, sergi ve sergi ile bağlantılı programlar boyunca genişleyecek ve yayılacak.

Serginin işbirlikçileri Gahee Park, Ikhyun Gim, Miji Lee, Welcome to Ogasawara (Hyun Woomin, Min Guhong Manufacturing, Park Daham, Yuri An, Yun Cho), Komtouch Dew Napattaloong, Thanart Rasanon, Alper Turan, Zeynep Kayan, Kathryn Hamilton, Deniz Tortum, Lila Nazemian, Vartan Avakian, Kristine Khouri, Yasmine Eid-Sabbagh, Embajada, Pluma Bárbara Moreno, Jorge González Santos, Esvin Alarcón Lam, Antonio Pichillá, Camilla Juárez ve mekânları Champs-Élysés Alışveriş Merkezi (Seoul) Monitor Lizard House (Bangkok), Kıraathane Edebiyat Evi (İstanbul), Colonels Row (Governors Island, New York) Jorge González Studio (Santurce) ve Pagoda Imaginaria (Guatemala City).