kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu 17. dönem sonuçları açıklandı

20 Aralık 2018

Gümrü Gençlik Girişimi Merkezi işbirliği ve Birleşik Krallık Hükümeti Çatışma, İstikrar, Güvenlik Fonu desteği sayesinde Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu iki komşu ülke halkları arasında doğrudan temasları artırmaya ve işbirliklerini teşvik etmeye devam ediyor.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Ağustos – Kasım 2018 döneminde her iki ülkeden toplam 83 başvuru aldı. Türkiye’den 7, Ermenistan’dan 19 olmak üzere toplam 26 kişinin, seyahat amaçları ve programları doğrultusunda, komşu ülkeye yapacağı ziyaretleri fon tarafından destekleniyor.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu  17. Dönem Yararlanıcıları

Abovyan’dan Sona Mkhrtchyan Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği (TREX EVS) işbirliğiyle medya araçlarının hafıza üzerindeki etkisi üzerine yaptığı araştırma kapsamında ileri genç ve yaşlı gruplarla röportajlar yapmak üzere İzmir’e yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan Devlet Üniversitesi, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü öğrencileri Artik’ten Mariam Gevorgyan, Hayastan Martirosyan ve Yerevan’dan Meri Gevorgyan Bilgi Üniversitesi’nde derslere katılmak amacıyla İstanbul’a yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

İstanbul’dan Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği kurucularından Talin Büyükkürkciyan Demirci Mihr Tiyatrosu’nda çağdaş dans atölyeleri düzenlemek üzere Yerevan’a yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Antakya’dan Vakıflı Köyü Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi Vakfı temsilcileri Misak Hergel, Cem Çapar ve Lora Çapar yerel halkla sözlü tarih mülakatları yapmak üzere Armavir bölgesindeki Musaler Köyü’ne yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan’dan Hayat Ağacı (Tree of Life NGO) isimli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve halk sağlığı eğitmeni Samvel Grigoryan Türkiye ve Ermenistan’daki sağlık sistemlerini karşılaştırmak amacıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ile akademik bağlantılar sağlamanın yanı sıra, Türkiye’de gençlik, sağlık ve çevre alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla tanışmak ve sınır ötesi işbirlikleri kurmak üzere İstanbul’a yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

İstanbul’dan 2019 yılında yayımlanacak “Ruhumdaki Yaralar” isimli romanın yazarı Barbaros Altuğ Soykırım Müzesi ve Enstitüsü’nde araştırma yapmak, mülakatlar yapmak ve kitabında anlatacağı mekanları ziyaret etmek üzere Yerevan’a yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan’dan Frontline Gençlik Ağı temsilcileri Berd’den Liana Kosakyan ile Yerevan’dan Lusine Kosakyan ve Arsen Momjyan Türkiye’deki ortakları Istanbul&I ile birlikte yaptıkları “Act to get to Peace” isimli fotoğraf sergisinin ikinci ayağını düzenlemek amacıyla İstanbul’a yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan’dan yazar Ruzanna Azizyan ve çevirmen Gayane Vardanyan, Türkiye’den yazarlar ve yayıncı ajanslarıyla tanışmak ve Ermenice-Türkçe bir kitap yazmak amacıyla işbirlikleri kurmak üzere İstanbul’a yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Denizli’den Şahin Başol, Gönüllü Ermeniler Birliği aracılığıyla gönüllülük aktivitelerine dahil olmak üzere Yerevan’a yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

İstanbul’dan LISTAG (LGBTI+ Aileleri ve Yakınları Grubu) temsilcileri Hasan Metehan Özkan, Nilgül Yalçınoglu ve Feride Unal PINK Ermenistan ile işbirliği içinde “Benim Çocuğum” belgesel filminin gösterimine katılmak üzere Yerevan’a yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Gümrü’den KASA Vakfı Avrupa Gönüllülük Hizmeti danışmanı Almira Nikoghosyan Ermenistan ve Türkiye’deki gençler arasında kültürlerarası diyalog, barış ve hoşgörü inşa etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde eğitim düzenlemek ve Tükiye’deki gençleri proje gönüllülüğüne teşvik etmek amacıyla İstanbul’a yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan’dan TUMO Yaratıcı Teknolojiler Merkezi temsilcileri Anna Yeghiazaryan ve Manvel Vatoyan Ermenistan’da First Lego Ligi kurulabilmesinin yollarını araştırmak amacıyla Türkiye First Lego Ligi 15. Sezonu’na katılmak üzere İstanbul’a yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan’dan Ani Simonyan ve Mariam Harutyunyan, Türkiye medyasında nefret söylemi hakkında araştırma yapmak ve Türkler ve Ermenilerin barış içerisinde bir arada yaşamasına dair iyi örnekleri teşvik eden bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul’a yapacakları ziyaret için Türkiye – Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak. 

İstanbul’dan Mehmet İlhanlı Ermenistan Nefret Söylemine Hayır Hareketi temsilcileri, çeşitli medya ve sivil toplum kuluşları, öğrenciler ve gençlerle anket ve mülakatlar yaparak medyadaki nefret söyleminin gençler üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla Yerevan’a yapacağı seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Yerevan’dan Ulusal Bilimler Akademisi Uluslararası Bilimsel Merkezi öğretim görevlisi Atom Mkhitaryan ve Yerevan Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi öğretim üyesi Astghik Avetisyan Ermenistan ve Türkiye’deki doktora çalışmaları hakkında karşılaştırmalı analiz yapacakları bilimsel makaleleri için Türkiye’deki yüksek öğretim sistemini incelemek üzere İstanbul’a yapacakları seyahat için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

Spitak’dan Yerevan Devlet Üniversitesi öğrencisi Svetlana Avetisyan ve Teach for Armenia program asistanlarından Serine AvetisyanUrban Steps for Resilient Future” bölgesel eğitim programı kapsamında Ermenistan ve Türkiyeli grupların yaptıkları yerel izleme projelerinin değerlendirme toplantısına katılmak üzere İstanbul’a yapacakları ziyaret için Türkiye – Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek alacak.