kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

UR Collective’den yeni proje: “Nazîreler Kitabı/Book of Responses”

29 Temmuz 2021

Monica Papi tarafından İzmir’de Urla’da kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kültür-sanat oluşumu olan UR Collective, Kültür için Alan’ın desteğiyle “Nazîreler Kitabı/Book of Responses” başlıklı ilk projesine başlıyor.

Proje kapsamında Ağustos – Kasım 2021 ayları arasında, toplamda 12 adet çevrimiçi şiir sergisi gerçekleşecek. Sergiler, Asaf Hâlet Çelebi’nin mistik dizelerinden, Viyanalı sanatçı Gerhard Rühm’un deneysel şiirine, İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin annesine yazdığı ağıttan, feminist-aktivist yazar Audre Lorde’un kadınlara seslendiği şiirine dek çeşitlilik gösteren bir seçkiden oluşuyor.

Monica Papi, Divan şiirindeki nazîre formunu, coğrafyaları ve tarihleri aşındıracak bir biçimde kullanarak Türkçe yazan şairlerden ve dünya şairlerinden ilhamla yazdığı şiirleri bir araya getirerek bir modern “Nazîreler Kitabı” oluşturmayı amaçlıyor.

Günümüzde kaybolmuş geleneksel nazîrecilik mirasını devralan proje, nazîre kavramını yazpıbozuma uğratarak yeni bir nazîre yapma pratiğinin olanaklarını araştırıyor. Ana şiire cevaben benzer uyak, form ve sözcüklerle bir şiir kaleme almak yerine farklı formlardaki (görsel-işitsel) çalışmalarla nazîre yaparak söz-ses-imaj ve hareket ilişkisini sorguluyor. Nazîre yapmanın yazma edimiyle sınırlanmadığı projede, farklı disiplinlerden sanatçılarla buluşturulan şiirlerle yeni bir ortak çalışma ve düşünme zemini yaratılıyor.

Kavramsal bir yapı üzerine kurulan ve geleneksel nazîrecilik sanatına öznel ve yeni bir bakış olan proje, şiir üzerine poetik ve editoryal anlamda çalışmaktan öte küratoryal bir pratikle şiir üretimini ele almayı deniyor. Böylelikle, nazîreciliğin içerdiği ilham alma-ilham verme, mimesis, esinlenme, etki ve çağrışım gibi kavramları kullanarak yazılmış bir şiirin diğer sanatsal alanlardaki etkilerinin izini sürüyor ve bizlere ne gibi bir yeniden üretim imkânı açabileceğinin sınırlarını genişletiyor.