kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Versus Art Project’te yeni sergi: “RAW”

22 Nisan 2019

Versus Art Project24 Nisan – 1 Haziran 2019 tarihleri arasında, Emirhan Eren’in RAW başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

İsmini Le Corbusier’ye ait Fransızca béton brut (ham beton) teriminden alan RAWsergisi, 20. yüzyılın savaş sonrası döneminde dünyanın bir çok noktasında sanatçılar ve mimarlar tarafından daha iyi bir dünya kurma hayali ile üretilen yapılara odaklanıyor.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra harabeye dönüşen kentlerde, modern hareketin devamı niteliğindeki Brütalist mimari sanatçının çalışmalarının çıkış noktasını oluşturuyor. Brütalist estetiğin erken işaretleri sayılan, 20. yüzyıl başı askeri mimarisinden başlayarak, akımın zirve yaptığı ve en agresif örneklerinin verildiği 1970’li yılları merceğine alan sergi, anlamın ve formların tarihsel evrimi üzerinden yeniden inşa edildiği bir alan açıyor.

Bir kısmı anıt, askeri sığınak ya da konut gibi işlevlere sahip brüt beton malzemeden üretilen, Yugoslavya, İngiltere ve Amerika gibi geniş bir coğrafyaya yayılan ve bir ideolojinin temsilini yansıtan bu yapılar; Emirhan Eren’in çalışmalarında formların dönüşümü üzerinden yeniden bir düşünme biçimini tetikliyor.
İngiltere kıyılarına inşa edilen Ses Aynaları, Sovyetler Birliği’nden kalma bir krematoryum veya brütalist Yugoslav anıtları RAW sergisinde izleyicinin karşılaşacağı soyutlama referanslarından yalnızca birkaç tanesi.

Yoğun olarak kullandığı suluboya tekniği ile standart ölçeklerin üzerinde simetrik ve heykelsi formlar üreten sanatçı, malzemenin sınırlarını zorladığı çalışmalarında konturlar aracılığıyla yer yer keskinleşen, kimi zaman ise tıpkı ideolojinin bu yapılardaki görünürlüğü gibi silikleşip belirsizleşen organik dokular oluşturuyor. Sergide suluboya işlerin yanı sıra fotoğraf, dijital baskı, beton ve metal heykeller bulunuyor.

Brütalizmi mimari bir akımın ötesinde, belirli bir modernizm biçimi olarak temsil ettiği miras ve sanat ilişkisi üzerinden sorgulayan Emirhan Eren, bu ilişki üzerinden geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir çeşit modernist okuma gerçekleştiriyor.

Emirhan Eren

1988 İstanbul doğumlu Emirhan Eren, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans derecesini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde sürdürmektedir. Suluboya tekniğini geniş ölçeklerde uygulayan sanatçı, sanat pratiğinde kullandığı malzemenin sınırları ve olanakları doğrultusunda rastlantısal biçimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Eren, benzeşim kavramına odaklanmakla birlikte, kendi çalışmalarında oluşturduğu biçimsel dilin sınırlarını disiplinler ve kültürler arası bağlamda yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.