kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

x-ist’te yeni sergi: ‘Aşağılar Aşağısı’

9 Kasım 2022

x-ist, 13 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihleri arasında Burak Dak’ın ‘Aşağılar Aşağısı’ başlıklı, galeride gerçekleşecek ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergide, kâğıt üzerine kurşunkalem, akrilik, guaj, toz pastel ve kuru boya kullanarak yeni bir metaforik dil yaratıyor.

Burak Dak’ın grotesk bir anlatım çerçevesinde ilerleyen eserlerini bir araya getirdiği sergi, insan olmanın iki temel özelliği empati ve merak üzerinde bir sorgu ortaya koyuyor. Dogmatik baskılarla yüzyıllardır yok edilmeye çalışılan bu merak duygusu ve geleneksel düzenin devamlılığı çabası sebebiyle kendi gerçeğiyle yüzleşemeyen insanların her karşılaştığı sorunda maneviyata yönelmesi üzerine sanatçı, birçok imgenin bir araya gelerek yeni bir form yarattığı metaforik söylemler kurguluyor.

Sergiye adını veren ve Arapça’da “Esfeli Safilin” olarak nitelendirilen Aşağılar Aşağısı söylemi, hem cehennemin yedinci ve son katını hem kafir tanımını ifade ediyor. Dak, sergide yer alan çalışmalarında izleyiciyi hayali bir alana götürerek esrarengiz, tekin olmayan güçlerin egemenliğine dair farklı bir gerçeklik göstermeyi hedefliyor. Tekinsizliği siyasi, dini güçler ile geleneksel monarşi ve şatafat etrafında tanımlayan sanatçı; mitler ve folklardan yola çıkarak gerçekliğe dair yeni bir yol sunuyor.