kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

11. CYFEST’te Türkiyeli sanatçı-mimar Oğuz Emre Bal yer alıyor

7 Şubat 2018

Rusya’daki en büyük yeni medya festivali olarak bilinen CYFEST bu yıl 11. kez, 2 – 12 Şubat 2018 tarihleri arasında Weather Forecast: Digital Cloudiness başlığıyla St. Petersburg’da düzenleniyor. Sanatçı-mimar Oğuz Emre Bal, festivalde İÇLEK adlı çalışmasıyla yer alıyor.

İÇLEK, farklı mekanları ve uzaysal karşılaşmaları nasıl deneyimlediğimize ve kavramsallaştırdığımıza bakıyor. Yüzeylere ve hareketlere dikkat çekerek içeride ve dışarıda olma anlayışımızı sorguluyor. Duyularımız – özellikle dokunma ve görme- aracılığıyla kendimiz hakkındaki bilgilerle nasıl yakın ilişki kurduğumuzu düşünmemizi sağlıyor. İzleyici objelerle ve dijital olarak yaratılan dünyalarla ilgilenirken, alfabe, veri ve hava istatistikleri gibi soyut konseptleri uzaysal kategoriler olarak nasıl deneyimleyeceğini öğreniyor.