kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

17. İstanbul Bienali’nden çocuklara yönelik program: “Kuşlar Ne Düşünüyor?”

8 Haziran 2022

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding’in desteğiyle bu yıl 17 Eylül – 20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen 17. İstanbul Bienali, “Kuşlar Ne Düşünüyor?” başlıklı projesi ile odağına 6-14 yaş arasındaki çocukları alıyor ve onlara eşlik eden yetişkinleri, öğretmenleri ve farklı alanlardan uzmanları da çevrelerindeki kuşları gözlemlemeye, onlar hakkında düşünmeye ve doğayla yeniden bağlantı kurmaya çağırıyor.

İstanbul Bienali ve İKSV Alt Kat tarafından hayata geçirilen proje, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Hisar Okulları, Öğretmen Ağı, Pera Müzesi ve Today at Apple’ın işbirliğinde, pek çok farklı disiplinden uzman, sanatçı, öğretmen, biliminsanı ve paydaşı bir araya getiriyor.  

Proje, çocukları kuşlar, doğa ve insan dışı türlerle yeniden ilişkilendirmek için yaratıcı bir süreç başlatmayı, çocukların kuşlar üzerinden tüm doğa hakkında düşünmelerini sağlamayı ve hayal güçlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor. Proje aynı zamanda öğretmenlere “kuşlar” konu başlığı altında çokdisiplinli öğrenme yöntemlerine başvurma imkânı sağlayacak. Öğretmenler, çocuklarla birlikte iklim değişikliği, modern sanayi sistemleri ve toplumlar, yaşam biçimleri, üretim ve tüketim, geleneksel ekosistemler ve yerli toplumlarla ilgili çağrışımlar ve bağlantılar kurmaya, sorular sormaya teşvik edilecek.

Proje kapsamında “öğretmen” ve “çocuklar ve eşlik eden yetişkinlere” yönelik iki rehber hazırlandı. Bu rehberlerde çocuklara yöneltilen sorular, kuşların nasıl düşündükleri, insanları nasıl gördükleri, çevresel değişikliklerin yaşamlarındaki etkileri, barınmaları, beslenmeleri, hareketleri gibi konulara değiniyor. “Kuşlar ne düşünüyor?”, “Bizimle konuşabilselerdi ne derlerdi?”, “Kuşları izleyerek neler öğrenebiliriz?” gibi sorular, çocukların dinleme, gözlemleme, konsantre olma, belgeleme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Kuş gözlemine yönelik kapsamlı bilgiler ve kaynak dosyaların da paylaşıldığı rehberin çocuklar ve eşlik eden yetişkinler için olan versiyonuna buradan, öğretmenler için olan versiyonuna buradan erişilebilir.

Çocuklar, rehberlerde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar etrafında üretecekleri içeriklerle bienale katılabiliyor. Projeye katılmak için metin, resim, fotoğraf, ses ya da video gibi farklı formatlardaki üretimlerin buradaki forma yüklenmesi yeterli. Rehberleri takip ederek yalnızca kuş gözlemi yapmak ve kuşlara dair yeni bilgiler edinmek de mümkün.

Çocuklardan gelecek üretimler, Temmuz ayından itibaren proje için özel olarak hazırlanacak internet sitesinde erişime açılacak. Proje kapsamında, bienalle eşzamanlı kuş gözlem turları ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.