kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Açık Hava Sanat Alanı” Antalya’da başlıyor

14 Ekim 2021

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından 2016 yılından beri düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında kendi sanat dilini kamusal alanda oluşturmaya devam eden ve bu yıl 4. kez düzenlenen olan “Açık Hava Sanat Alanı”, 14 – 17 Ekim 2021 tarihleri arasında Dr. Ebru Nalan Sülün küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sergide Ali İbrahim Öcal, Bilal Yılmaz, Erdal İnci, Gül Yasa Aslıhan, Handan Dayı, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Işık Aslıhan, Mehmet Sinan Kuran, Nezaket Ekici ve Özgül Kahraman’ın eserleri yer alıyor.

“Birlikte & … İzinde” kavramsal başlığında her yıl farklı bağlamlarla ele alınan ve tamamlanan boşluk, bu yıl “zaman” kavramı ile birleşerek kavramsal temanın ana eksenini oluşturacak. Bu bağlamda “zaman” kavramı; kent tarihi içerisindeki sürekliliği, zamanlar arasındaki bağlantı ve kopuş noktaları, kültürel ve sanatsal süreklilikleri içerisinde ele alınarak “kent” kavramı ile birleşecek, bir nevi geçmişin tarih katmanları içerisinde arkeolojik bir keşif süreci içerisinde değerlendirilecek.

Bu keşif sürecinde özellikle kent belleğinin barındırdığı tarihsellik, geçmiş ve güncel arasında yaşanan değişim, dönüşüm ya da çakışma süreçleri bir nevi geçmişten güncele/güncelden geçmişe çok boyutlu bir iz takibini de beraberinde getirecek. Bu yıl “Birlikte &  Zamanın İzinde” ana başlığı altında Antalya kent kimliğinin en önemli odağını oluşturan Kaleiçi’nin kamusal alanında sanatçılar, Antalya’nın hafıza odalarını kaplayan çok boyutlu unsurları incelerken aynı zamanda bu ele alışta geçmişten bugüne ve yarın, bugünden geçmişe uzanan bir tarihsel söylevi de geliştirmeyi amaç edinecek. Zamanın akışkanlığı ya da anakronizmini ele alışta bugünün değerlerinden geçmişe, geçmişin değerlerinden bugüne uzanan bir zinciri de halka halka okunulur kılınacak.