kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ankara Fransız Kültür Merkezi’nden yeni sergi: “Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz)”

11 Şubat 2019

Erdal Ateş’in “Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz)” projesi 11 – 20 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara Fransız Kültür Merkezinde sergileniyor.

Deleuze: Yer(siz) Yurt(suz), kavramsal bağlamlı sergi projesinin çıkış noktası “yaratıcı Deleuze”ün kavram coğrafyasında görsel anlamda bir yüzey arkeolojisidir. Sanatçı Erdal Ateş’in imgelemindeki Deleuze imgesidir. Deleuze metinleri, bu metinlerden hareketle görsel im(ge)ler, anlatılar inşaa etme denemesi de denilebilir.

Deleuze, 20. yüzyıl felsefe tarihinde ayrıksı söylemi ve pratiği ile belki de en sıradışı filozof. Bu yönüyle yaşarken de öldükten sonra da salt felsefe alanında değil birçok farklı disiplinde çalışan insanı etkilemiştir. Deleuze’den hareketle farklı disiplinlerde üretilen yayınların çokluğuna baktığımızda bugün de hâlâ bu etki ve çekim alanı varlığını sürdürmektedir.

Deleuze, bir anlamda, bir rönasans sanatçısı gibi birçok alana sokulur ve sokulduğu alandan son derece çarpıcı felsefik çıkarsamalar ortaya koyar: Edebiyat, siyasetbilimi, doğabilimi, sinema, plastik sanatlar… Daha birçok disiplin…