kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anna Laudel Bodrum’da yeni sergi: ‘Aidiyet’

15 Eylül 2022

Anna Laudel Bodrum, 30 Ağustos – 12 Ekim 2022 tarihleri arasında Ramazan Can’ın resim, heykel, mozaik, dokuma ve neon dâhil olmak üzere farklı disiplinlerde eserlerinin yer aldığı ‘Aidiyet’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Osmanlı’nın son dönemine kadar göçebe olarak yaşamış bir aileden  gelen ve “ait olma” duygusunu kendi deneyimlerinden ilham alarak anlatan Ramazan Can, kapitalist düzenin yeni bir toplumsal yapı yaratma amacıyla bütün kültürleri köksüzleştirerek ayakta kalma çabasını bir eylem olarak eserlerinde yansıtıyor.

Can, seçkisini bir araya getirirken yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Fransız yazar ve filozof Gilles Deleuze ve politik aktivist ve psikanalist Fellix Guatari’nin “göçebe kültürü” düşüncesi ve köksüzlük anlamına gelen‘ “Yersizyurtsuzluk” kavramından yola çıkıyor. Sanatçı üretim sürecinde kendi kimliksel arayışları sonucunda göçebe yörük kültürü ve Şamanizm konularını araştırırken, bir düşünce tarzı olarak “yersizyurtsuzlaştırma” eylemini aidiyet kavramı üzerinden sorguluyor.