kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BE Contemporary’de yeni sergi: “1 World 1 Painting”

5 Temmuz 2022

BE Contemporary, 18 Haziran – 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında Alman sanatçı Peter Piek‘in “1 World 1 Painting” başlıklı uluslararası gezici projesi kapsamında yerleştirilecek enstalasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Sergi Piek’ın canlı, özdüşünümsel; kompozisyon, boyut, çizgi, yön gibi ögeleri yeni anlatım biçimleri olarak tartışmaya açan soyut resimlerinden bir seçki içeriyor. Piek sanat pratiğinde her şeyi “hareketin özgürlüğe doğru çözüldüğü” bir resimmiş gibi ele alıyor, boyutlar ve kullandığı mecraların birbiriyle bağlanma hâllerini ve de ilişkiselliklerinin dağılışını ortaya koyuyor. Ressam, söz yazarı, müzisyen, yazar ve performans sanatçısı olarak hangi mecrayı kullanırsa kullansın, izleyicilerine doğrudan bir deneyim vaat ediyor.

Yaratıcı sürecini sanat mecrasıyla arasında gelişen bir diyalog olarak gören sanatçı, eserin ancak “her iki taraf da sustuğunda” tamamlandığını belirtiyor. Sanatçı yeni projesi kapsamında, karavanıyla Almanya, Çekya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’de yolculuk ederken her ülkede yerel sanat galerileriyle işbirliği yapıyor. Zaman ve mekân içinde genişleyen, tek bir anda değil ancak “zaman ve hareket” içinde deneyimlenebilen bir yerleştirme olan “1 World 1 Painting” bu şekilde oluşuyor. Sanatçı, müzik ve resim arasında salınan mekâna özgü yerleştirmeler yaratıyor. Çizgiye benzeyen ahşap çubuklar çizgi ve renk gibi resim ögelerini esere taşırken, yaratılan kompozisyon ise zaman ve hareketin bulunduğu boyutu ortaya koyuyor.