“Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon” kitabı ANAMED’den yayımlandı

20 Temmuz 2016

Bu yıl 4. Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında açılan ve 18 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecek olan “Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon” sergisinin kitabı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından yayımlandı. Kitap, serginin küratörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Antony Eastmond tarafından derlenen dokuz akademik makale ve toplam altı arşivden birçok fotoğraf ve çizimi bir araya getiriyor.

Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü dekanı Prof. Dr. Antony Eastmond kitabında, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile siyaset, ticaret ve sanat alanlarında rekabet eden Trabzon’a ve döneminin en önemli yapılarından biri olan Trabzon Ayasofyası’na odaklanıyor. Ayrıca kitap, Trabzon Rum İmparatorluğu’nun merkezine ve Bizans dönemi yapılarının 13. yüzyıldan günümüze kadar yolculuğunu mimarlık, sanat tarihi bakımından Trabzon’a özgü özellikleri ve konservasyon çalışmaları konularında belgeliyor.

Kitapta geniş fotoğraf ve çizim arşivinin yanı sıra Mikhail Panaretos’un 14. yüzyıla ait vakayinamesinin Türkçe ilk tercümesini de yer alıyor.