kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BLOK art space’de yeni sergi

17 Kasım 2016

BLOK art space Çukurcuma, 18 Kasım 2016 – 6 Ocak 2017 tarihleri arasında “There was a world, once, you punk” başlıklı bir sergi düzenliyor. Point Project küratörlüğündeki sergi doğanın kentsel alandaki yetersizliğine ışık tutmayı hedefliyor.

Doğada bulunan motifler ve renkler sanat tarihi boyunca, özellikle Romantik dönemde yeri doldurulamaz bir rol oynamıştır. Günümüze ise doğa imgesi, örnek olarak sözde doğa-dostu ürünlerin tanıtım reklamlarında ve genel olarak görsel kültürümüzde tüm canlılar için ideal bir yaşama alanını sembolize eder. Sergi sürekli bir tehdit altında bulunan doğanın, bu tür süreçler üzerinden toplum için değerli bir sığınak olmanın ötesinde fiziksel ve zihinsel özgürlüğe yer veren bir kamusal alan olarak algılanmasından yola çıkıyor.

Daha önceki yıllarda İstanbul’da, bir parkın alışveriş merkezi ve lüks apartmanlara dönüştürülme projesine verilen tepki ve parkın bu amaçla işgali üzerinden bir güncellik katmanı da sergi kapsamında yer alıyor.

Point Project, Berlin merkezli bir küratör kolektifidir. Kolektif Anna-Lena Werner, Anneli Botz ve Lars Bjerre tarafından kurulmuş ve yürütülmektedir.

Sanatçılar: Andreas Greiner, Dunja Herzog, Florian Meisenberg, Lars Bjerre, Lydia Ourahmane, Markus Hoffmann, Serkan Taycan